Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Európsky prírodný unikát si zaslúži viac pozornosti agentúr cestovného ruchu – Milan Országh

Ako sa zdá, jedinečný prírodný objekt, nachádzajúci sa v juhozápadnom podhorí  Slanských vrchov, Herliansky gejzír, bude čoraz vzácnejší a záhadnejší. Prestávky medzi jeho erupciami sa postupom času  predlžujú  z kedysi 8 až 9 hodinového intervalu na dnešných 34 až 38 hodín, pri terajšej maximálnej výške vyvrhovaného vodného stĺpca  približne  22 metrov.

 

Domovom tohto prírodného zázraku je kúpeľný areál Herlianske kúpele, nachádzajúci sa v rovnomennej obci. Pre potreby kúpeľníctva, založeného na báze liečby minerálnou vodou  vlastne gejzír v roku 1872 vznikol, jeho vrt má hĺbku cca 405 metrov. Hybnou silou erupcií je prírodou v podzemí natlakovaný  kysličník uhličitý. Vzácnosť tohto spoločného unikátneho diela človeka a prírody spočíva v tom, že v čase svojho vzniku bol jediným studeným gejzírom na našom kontinente (s výnimkou Islandu) a dnes má svojho súrodenca v Nemecku. Gejzír bol naposledy zrekonštruovaný v roku 2016, kúpeľný areál však také šťastie nemá...

Táto prírodná rarita funguje v hodnosti Národnej prírodnej pamiatky od roku 1987, teda 115 rokov bol pre Slovákov iba akýmsi gejzírom, no v roku 2002 sa konečne  stal aj položkou  Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

 

Podrobné informácie o gejzíre samotnom sa dajú zistiť z  mnohých zdrojoch, preto sa nimi bližšie zaoberať nebudeme. Pre nás je v tejto chvíli dôležitý pohľad na  jeho jedinečnosť z hľadiska toľko proklamovaného rozvoja slovenského cestovného ruchu a turizmu. Pri ceste autom z Prešova k tomuto prírodnému zázraku sme si všimli, že po celé tie kilometre sme nevideli ani jednu  jedinú „hnedú“ propagačnú tabuľu o jeho existencii, jedinú smerovku o jeho umiestnení. Ani jedinú informáciu, navigujúcu iných ako domácich turistov k jeho lokalite. Aká je situácia z opačnej strany, teda od Košíc, sme už zisťovať ani nechceli. A nenašli sme ani jedinú zmienku o existencii neďalekých a prekrásnych Rankovských skál, o neďalekom území historickej bitky pri Rozhanovciach, o tom, že zopár kilometrov severným smerom leží ďalší jedinečný slovenský unikát svetového významu, Dubnícke opálové bane a ešte kúsok ďalej na tejto trase svetoznáma slovenská jedinečnosť, národná technická pamiatka historický areál Solivar v prešovskej lokalite Soľná baňa.

 

Ako vidno, prírodné a technické unikáty nestoja funkcionárom a pracovníkom množstva agentúr slovenského cestovného ruchu (vrátane krajských, a to nám krajské samosprávy, ktorým by maximálne malo záležať na propagácii a rozvoji svojho kraja, fungujú už vyše 16 rokov) za to, aby pre túto ekonomicko-výrobnú oblasť, prinášajúcu všade veľké peniaze, urobili aspoň minimum. A tým aj pre svoj kraj a jeho rozvoj. Skôr by sa dalo povedať, že naše agentúry cestovného ruchu majú jedinú dôležitú úlohu – cestovný ruch zhlboka ignorovať! Iba na okraj, kto sa môže spoľahnúť na to, že viditeľnú a účinnú propagáciu priamo v teréne môžu zabezpečiť chudobné obce, na území ktorých sa podobné klenoty cestovného ruchu nachádzajú? Na ne sa spoliehajú pracovníci cestovných agentúr, združení či vládni experti na cestovný ruch? Akým spôsobom sú potom využívané tie obrovské sumy, vynakladané vraj na rozvoj cestovného ruchu a turizmu na Slovensku? Veď podobná situácia ako v lokalite Slanských vrchov je vlastne v každom kúte Slovenska. Azda výnimkou Tatier, kde vládnu súkromné peniaze.

 

Ale dosť otázok a nepríjemností,  na záver ešte informácia o tom, kde sa môžete dozvedieť čas vopred vypočítanej erupcie Herlianského gejzíru (počítaného od ostatnej reálnej erupcie). Existuje viacero internetových zdrojov, napríklad webová stránka obce Herľany, z tých ďalších ponúkame napríklad stránku  http://www. herlany.ocu.sk/sk/-narodna-prirodna-pamiatka-herliansky-gejzir.

Text a foto: Milan Országh

Konečne sme sa dočkali

Konečne sme sa dočkali

Zázrak prírody

Zázrak prírody

Detská radosť, keď divadlo končí

Detská radosť, keď divadlo končí