Energia pre budúcnosť

Projekt Európsky týždeň udržateľnej energie je na našom kontinente realizovaný Európskou úniou každoročne vždy v priebehu posledného júnového týždňa a prináša množstvo zaujímavých noviniek, vedeckých konferencií i podujatí pre širokú verejnosť. V tom čase sa prezentujú inštitúcie, školy, vedecké pracoviská i energetické podniky širokým spektrom podujatí na tému energie, jej úspory a využitia.

 

Do tohto projektu sa už niekoľko rokov zapája aj Prešovský samosprávny kraj PSK) svojim Energetickým dňom. Tohto roku bol tematicky rozdelený do piatich oblastí, od konferencie na tému energetickej efektívnosti v praxi cez aktivity  v samotnom sídle PSK i v organizáciách v jeho zriaďovateľskej kompetencii. V tejto súvislosti spomenieme zapojenie PSK do medzinárodného energetického projektu ELENA, ktorý má prispieť k energetickej udržateľnosti regiónu severovýchodného Slovenska.

 

V sídle PSK dostali možnosť prezentácie vo foyerových priestoroch na štyroch podlažiach odborné technické školy v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, z nich najlepšie renomé kvality má jednoznačne SPŠ elektrotechnická v Prešove. Okrem nej predstavili svoje výrobky a aktivity  aj študenti prešovskej SPŠ strojníckej, SOŠ drevárska vo Vranove nad Topľou, SPŠ Poprad a SOŠ technická Prešov. A tu sa veru bolo na čo pozerať, mladí technici doslova oplývajú nápadmi a technickou i remeselnou zručnosťou. Svojimi príspevkami na tému účelného a praktického využitia odpadových materiálov sa prezentovali aj domovy sociálnych  služieb. Okrem nich sa do aktivít Energetického dňa PSK zapojilo vlastnými „energetickými“ aktivitami na domácej pôde 47 stredných škôl v zriaďovateľskej kompetencii PSK, päť kultúrnych inštitúcií a šesť domovov sociálnych služieb. 

Čo dokáže transformátor

Čo dokáže transformátor

Model priemyselného systému robotov

Model priemyselného systému robotov

Roboty z elektrotechnickej priemyslovky

Roboty z elektrotechnickej priemyslovky

To je zážitok nad všetky...

To je zážitok nad všetky...