Energia čoraz cennejšia

Energetickému fenoménu bol v Prešovskom samosprávnom kraji venovaný utorok 25. júna, kedy sa ráno začal odvíjať „Energetický deň kraja 2013“. Iba v sídle krajskej samosprávy prebehol celý rad rôznych aktivít, počnúc odbornými prednáškami či workshopom (udržateľná energia v PO kraji alebo od LED zdrojov po malé vodné elektrárne). Okrem tématickej výstavy fotografií boli v priestoroch objektu umiestnené aj výstavné stánky, výstava výrobkov zo separovaného odpadu, návštevníci však mohli vidieť aj obraz z tetrapakov, ktorý je dielom študentov SOŠ A. Warhola v Medzilaborciach či perfektne fungujúce elektronicky ovládané roboty z dielne študentov Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove, ktorí sa postarali o vedecko-zábavný program energetického dňa. Predseda PSK Peter Chudík si dokonca vyskúšal jazdu v elektromobile, no hneď od začiatku bolo jasné, že súčasné modely tohto typu vozidiel nie sú vhodné pre poriadnych slovenských chlapov, akým Chudík bezosporu je! Napriek tomu však nezabudol pripomenúť, že hlavným cieľom energetického dňa je priblížiť tému udržateľnej energie predovšetkým laickej verejnosti, aby sa zvýšil jej záujem o energetické problémy vo všetkých rovinách, aj vo vzťahu k intenzívnej ochrane prírody, aby sme našu planétu odovzdali budúcim generáciam v lepšom stave, ako je dnes. Do energetického dňa kraja sa aktívne zapojilo 60 škôl, kultúrnych a sociálnych zariadení. Vlani sa konali aktivity energetického dňa na 877 miestach v 48 krajinách sveta. Slovensko bokom neostalo!