Ešte stále budete útočiť na Fica? – Milan Országh

To, čo som si nedávno prečítal v pravicovej tlači, bolo zrejme silnou kávou aj pre ňu. Podstata informácie je totiž hlbšia, ako na prvý pohľad vyzerá: Majitelia najväčšej súkromnej zdravotnej poisťovne pôsobiacej na slovenskom trhu, ktorú Ficova vláda chce „znárodniť“, si v roku 2011 vyplatili 180 miliónov € z požičaných peňazí (konzorcium bánk), nedávno si „vyplatili“ ďalších 50 miliónov a na ďalšie sa ešte chystajú. Všetky tieto „oprávnené nároky“ či záväzky dvoch akcionárov poisťovne vznikli ešte v posledný deň roka 2009 spôsobom, ktorý slovenčina slušne pomenúva ako keťasina. Keťasina, ktorú dovoľujú naše zákony, pretože tie sú tvorené právnikmi, ktorým sú tieto mútne vody keťasín dôverne známe, keďže prinášajú aj im krásne peniažky. (V prípade, že slovo keťasina vám nič bližšie nehovorí, poučte sa vo významovom slovníku slovenského jazyka o tom, kto sú to keťasi.)

Všetkým klientom a milovníkom tejto poisťovne sa v daných súvislostiach núka položiť zopár otázok. Napríklad: Čo myslíte, z akých peňazí budú akcionári (majitelia) poisťovne uhrádzať pôžičku bankovému konzorciu zo svojich alebo z vašich? Kto vkladá do poisťovne tie peniaze, z ktorých sa chcú jej majitelia nabaľovať v budúcnosti? Koho o tie peniažky (ktoré by mali fungovať v slovenskom zdravotníctve, ale chýbajú v ňom aj na škodu klientov poisťovne) svojou keťasinou oberali, oberajú a oberú? Ešte stále si myslíte, že za tým všetkým stoja akýsi nenažratí akcionári z Cypru? A otázka posledná: Ešte stále budete pľuť na Fica jeho vládu, že bráni vášmu okrádaniu?