Dubček politik a štátnik európskeho rozmeru – Dušan D. Kerný

Divákov jednej súkromnej televízie možno prekvapilo, že počas troch dní mohli pred časom trikrát zhliadnuť dokument o Alexandrovi Dubčekovi. Vystupovali v ňom hneď traja svedkovia, dnes autori matičných médií. Vo filme sa neraz spomínala Matica slovenská. Synovia pripomenuli, ako Alexander Dubček podporil Maticu, aká veľká udalosť to bola, keď prišiel do Martina na jej Prahou zakázané oslavy. Autori Slovenských národných novín – doc. Pavol Pollák a prof. Ivan Laluha – poskytli zo svojich archívov dokumentárne fotografie – dokumenty o Alexandrovi Dubčekovi. Jednoznačne vypovedali, akú úlohu hralo národné cítenie v Dubčekovom živote – nielen súkromnom, ale i politickom.

Film priblížil aj doslova fascinujúci príbeh udeľovania čestného doktorátu Alexandrovi Dubčekovi pri príležitosti 900. výročia založenia univerzity v Bologni a tiež jeho prejav, ktorý je neprávom zabúdaný. Alexander Dubček vo vtedajších podmienkach ako prvý vyhlásil prináležitosť, neoddeliteľnosť Československa od demokratickej Európy a od demokracie, humanizmu, ľudských práv. Dubček sa v tomto prejave v najstaršej európskej univerzite a v najlepšie spravovanom meste v Taliansku ukázal ako štátnik a politik európskeho rozmeru. To, čo formuloval, dávalo jasne najavo, že socialistický tábor a jeho princípy sa stávajú minulosťou, rozpadáva sa a nemožno na ňom stavať budúcnosť. Rozsiahlo citoval bengálskeho nositeľa Nobelovej ceny Thákura. Ešte dnes, na prahu roku 2014 sa Thákurove slová o slobode a zákone citujú pri rôznych významných príležitostiach.