Dušan Mikolaj, publicista a spisovateľ, ocenený oprávnene – Michal Záleta

Vravíme: prozaikautor fikcie i literatúry faktu, a myslíme na  jeho Také korene, Kone, Stanem sa básnikom, Tlejúce srdce, Medovú babu, Majstrov štetca, Odrôtovaný svet Karola Guleju či Belu Kapolku. Citlivú tatranskú žulu.

 

Svedčíme: novinár, publicista, esejista – a obraciame sa k desiatkam rokov a tisíckam novinárskych zúročení vari všetkých podôb, aké pozná žurnalistika: od správ, poznámok, recenzií po reportáže, črty, polemiky, eseje. Od žánrov čiernej novinárskej roboty po takrečeno vznešené, ktoré sa od takzvanej autentickej literatúry odlišujú vlastne iba svojou adresnou konkrétnosťou a dokumentárnosťou. A zároveň tým hovoríme o takých periodikách ako Smena, Smer, Slovensko, Dotyky, Národná osveta, Nový deň či najnovšie Literárny týždenník.

 

Tvrdíme: organizátor, čím napríklad konštatujeme, že práve on stál pri zrode nekaždodennej prehliadky neprofesionálnych umelcov – Rozprávačského Lodna. Toho Lodna – tam, na severe Kysuckej vrchoviny, medzi Kýčerou a Plešou -, odkiaľ sa sám pobral do širšieho sveta, aby okrem iného zopár rokov na ministerstve kultúry osvedčoval svoje organizátorské schopnosti aj ako riaditeľ  sekcie miestnej a regionálnej kultúry.

 

Autorov Mikolajovho typu a letory zvyknú charakterizovať ako viacdomých. V jeho prípade však v skutočnosti ide o členitý, zato vnútorne ústrojný dom vystavaný v duchu fundamentálnych tradícií osobnostnej celostnosti tvorcu, a to tradícií tak domácich, ako i svetových: povedzme hurbanovských či márquezovských. No predovšetkým zošľachťujúcich človeka. Dušan Mikolaj je totiž typ autora, ktorý svoje publicistické i prozaické hľadačstvo smeruje predovšetkým do vrstiev, v ktorých človek nebiologický, nadprírodný síce zložito, ale zato úspešne a vytrvalo prekonáva v sebe človeka-živočícha, uvzato hľadá a nachádza človeka zodpovedného voči iným i voči vlastnej dôstojnosti.

 

Taký adresát Ceny Gabriela Zelenaya je teda nielen pripravený, ale i nesporne oprávnený prijať túto poctu.