Druhý úspech diplomata a manažéra Dušana Rozboru – Dušan D. Kerný

Pred 20 rokmi boli sme objektom politík EÚ/NATO, dnes ich pomáhame formovať; pred 15 rokmi nás označovali za čiernu dieru Európy, dnes sme v najužšom jadre EÚ; pred 20 rokmi sme v NATO hľadali ochranu, dnes my poskytujeme ochranu iným,“ povedal podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák v príhovore účastníkom celoslovenského seminára Slovensko - krajina v jadre európskej integrácie: ciele, výzvy a príležitosti, ktorý na pôde rezortu diplomacie usporiadal Medzinárodný klub SR.

Predsedovi klubu, bývalému štátnemu tajomníkovi MZV Dušanovi Rozborovi sa podarilo zorganizovať už druhé stretnutie s ministrom M. Lajčákom a tak zabezpečiť členom a hosťom prehľad o celkových pozíciách vlády SR ako aj diskutovať o nich. Minister zo svojej strany ocenil komunikáciu s verejnosťou a jej nevyhnutnosť, zdôraznil predovšetkým dôležitosť komunikácie a spolupráce s podnikateľskou sférou, napr. hovoril o nevyhnutnosti trojstrannej spolupráce vláda, podnikatelia a nevládne organizácie v oblasti zahraničnej pomoci, pri projektoch, ktoré sa môžu zmeniť aj na komerčné.

Nevyužité možnosti
Hovoril kriticky aj o tom, že sa nevyužil priestor a možnosti, ktoré diplomacia pre obchod a podnikanie vytvorila na západnom Balkáne, kde máme mimoriadne dobré pozície a meno. V precízne sformulovanej otázke čestného predsedu klubu R. Hromádku o problematike Ukrajiny a s tým súvisiacim vývojov a pozíciami SR minister sformuloval stanoviská, ktoré svedčili o aktívnom prístupe diplomacie SR a politiky vlády SR k zložitej situácii. Minister dokumentov, že pri tvorbe európskej politiky je Slovensko aktívne a pokiaľ ide o vývoj u najväčšieho suseda, Ukrajinskej republiky, prispieva svojimi samostatnými pozíciami aktívne k tvorbe európskej politiky. Tak ako ostatné časti stretnutia, tak aj otázka Ukrajiny rozšírila prítomným obzor za hranice toho, čo v danom období prezentujú média na Slovensku. S konkrétnymi údajmi ilustroval minister Lajčák fakt, že zmena názvu ministerstva na ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí je odrazom každodennej reality keď európska politika je vlastne vnútornou politikou, vzájomná previazanosť je veľmi vysoká natoľko, že už vlastne v prípade EÚ, eura nemožno hovoriť o politika zahraničnej.

Eurofondy - slabina
Ako to prízvukoval minister, dvadsať rokov existencie samostatnej Slovenskej republiky, a desať rokov nášho členstva v EÚ je jednoznačne pozitívnym príbehom; Slovensko je dnes vnímané ako úspešná krajina. To však nemôže byť dôvodom k sebauspokojeniu a k poľaveniu v reformnom úsilí. Podľa M. Lajčáka slabo využívame všetky možnosti vyplývajúce z členstva v EÚ, je dôležité, aby sme sa naučili aktívne vyhľadávať a využívať príležitosti.

Netreba sa obávať viacrýchlostnej Európy
Pripomenul tiež, že sa netreba báť viacrýchlostnej EÚ, ktorá je reálnym stavom. „Dôležité je, aby tie, krajiny, ktoré nechcú, či nemôžu v súčasnosti prejsť na vyšší stupeň integrácie neblokovali tie, ktoré chcú napredovať rýchlejšie. Stupeň integrácie krajín EÚ sa nemôže pohybovať rýchlosťou najpomalšieho vagóna. Jadro je eurozóna a asi prvýkrát je Slovensko politicky v prvej línii európskeho vývoja,“ povedal minister. Medzinárodný klub SR je neziskové a politicky neutrálne záujmové združenie, ktorého cieľom je podporovať rozvoj medzinárodnej ekonomickej a inej spolupráce, členstvo SR v Európskej únii, NATO a v ďalších medzinárodných zoskupeniach, šíriť poznatky o najnovších trendoch vo svete a rozvíjať osobné kontakty.

Činnosť Medzinárodného klubu SR
Ťažisko činnosti Medzinárodného klubu SR je vo vzdelávaní predstaviteľov členov klubu prostredníctvom vystúpení a prednášok najpovolanejších vládnych činiteľov a expertov k problematike o ktorú prejavia záujem. Medzinárodný klub SR je najdlhšie pôsobiacim klubom svojho druhu v Slovenskej republike. K vystúpeniu a diskusii na druhom stretnutí MK SR s podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí sa vrátime podrobnejšou informáciou a komentárom. Pre záujuemcov uvádzame, že úplný záznam z vystúpenia M. Lajčáka nájdete na webstránke MZVaEZ SR. Plné znenie prejavu podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí využívajú na konci roka aj vo vysielaní Rádio Slovakia International, ktoré denne pripravuje relácie v šiestich jazykových mutáciách.