Dotĺklo šľachetné srdce, spomienka ostáva – Jozef Kuchár

V piatok 22. januára 2016 bol slnečný mrazivý deň a takmer tristo priateľov, kolegov, skutočných kamarátov, spolupracovníkov a príbuzných prišlo do bratislavského krematória na poslednú rozlúčku s KAROLOM POLÁKOM, legendárnym komentátorom, publicistom a moderátorom rôznych športových a kultúrnych podujatí. Nechýbali významné osobnosti spoločenského, kultúrneho a športového života z celého Slovenska.

 

Na smútočnom obrade okrem iných boli prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., Václav Mika – generálny riaditeľ RTVS, Štefan Nižňanský – bývalý riaditeľ Slovenskej televízie, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Stanislav Kubánek, zástupca Konfederácie športových zväzov na Slovensku Zdeno Kríž. Nechýbali kolegovia a bývalí spolupracovníci M. Merčiak, D. Gabáni, I. Paška, J. Lacko, F. Trutz, F. Rác, D. Konček, M. Petrenko, S. Sčepán ale aj kolegovia z Českej televízie J. SlepičkaŠ. Škorpil. Poslednú poctu zosnulému vzdali futbalisti L. Petráš, bratia Čapkovičovci, A. Vencel a J. Javorek. Aj športoví novinári J. Kšíňan, S. Dutka, I. Mráz, M. Tomašik, S. Horský, J. Galus, V. Gergély, V. Mezencev, J. Mazár a mnohí ďalší.

 

Naplnení hlbokým žiaľom a bolesťou sme stáli nad rakvou zosnulého, obloženou množstvom vencov a kvetov. Viac než kedykoľvek predtým sme si uvedomili, akú hodnotnú a užitočnú prácu pre rozvoj Slovenskej televízie a celej športovej žurnalistiky vykonal. V hlbokom zamyslení a úcte sme prišli povedať, že nám bude veľmi chýbať.

 

A mne pripadla ťažká úloha rozlúčiť sa s pánom Karolom Polákom v mene všetkých členov Únie slovenských novinárov a jej Klubu športových redaktorov a v mene Redakčnej rady časopisu Svet športu, ktorej bol dlhoročným aktívnym členom. Lúčil som sa s ním aj v mene J.E. Ing. Rudolfa Schustra, CSc., prezidenta Slovenskej republiky v rokoch 1990 až 2004, aj v mene predsedu Slovenského olympijského výboru, Františka Chmelára i Konfederácie športových zväzov na Slovensku.

 

V smútočnom prejave som okrem iného povedal:

Lúčime sa dnes s nezvyčajne vzácnym človekom, výraznou osobnosťou, televíznym komentátorom, publicistom a spisovateľom Karolom Polákom. Vzdávame poslednú poctu obetavému mužovi, ktorý celý svoj plodný život zasvätil statočnej, dôslednej a obetavej tvorivej práci. V nej do posledných chvíľ videl a nachádzal zmysel svojho žitia a ľudského šťastia. Opustil nás náhle.

 

Jakživ nezabudnem na naše stretnutie v nemocnici 13. decembra. Sedel na peľasti postele, v rukách pero a poznámkový blok. Kontroloval svoj program a rôzne povinnosti, ktoré ho čakali v predvianočnom čase aj po ňom. Nič z toho sa už nepodarilo splniť. Do posledných chvíľ nestrácal nádej. Žiaľ, svoj posledný boj nevyhral.

 

S úctou a bôľom sa skláňame nad jeho pamiatkou. Svojím životom, mnohostrannou tvorivou činnosťou ostáva veľkým vzorom pre všetkých, čo v rôznych oblastiach slovenskej žurnalistiky pracujú.

Vysokoškolské vzdelanie získal na Divadelnej fakulte v Bratislave. Počas štúdia sa venoval hudbe aj športu. Bol dobrým futbalistom aj basketbalistom.

 

Životná cesta Karola Poláka, z ktorej odišiel vo veku 81 rokov je poznačená veľkou profesionalitou, obetavosťou a neustálym bojom za veci spravodlivé. Bol vynikajúcim komentátorom, vzdelaným, principiálnym a pracovitým človekom. Svoje rozsiahle vedomosti a presvedčivý talent dal pevne do služieb slovenskému národu, jeho vzdelanosti a kultúre.

 

Napísal tri hodnotné knihy, tú štvrtú už nestihol dokončiť. Je autorom mnohých článkov a komentárov, ktorými prispieval k zvyšovaniu profesionality a k vyššej úrovni v médiách. K nezabudnuteľným patria jeho televízne rozhovory s najvýznamnejšími predstaviteľmi a osobnosťami svetového športu.

Odišiel človek, ktorý vášnivo miloval život a dobrých pracovitých ľudí v ňom. V časoch dobrých aj zlých vedel, kde je jeho miesto, na ktorej strane je pravda. Vo chvíľach smútku si uvedomujeme, akú užitočnú prácu vykonal svojou tvorivou činnosťou na začiatku v Slovenskom rozhlase a najmä tridsať rokov v Slovenskej televízii z ktorej odišiel v roku 1991 a potom v roku 1995 sa na krátky čas vrátil, lenže nepodarilo sa mi presvedčiť ho, aby ostal natrvalo.

 

Stal sa komentátorom, ktorý v úcte k slovu a človeku dokázal aj tú najtvrdšiu kritiku problému a krutú pravdu o jednotlivcovi a jeho chybách povedať kultúrne a citlivo. Dokázal to preto, lebo veľmi veľa vedel, bol všestranne vzdelaný. Usiloval sa robiť rozhlasovú a televíznu tvorivú činnosť v širokej športovej oblasti tak aby bol svet krajší, ako v skutočnosti je. Zúčastnil sa na mnohých svetových športových podujatiach. Ako komentátor absolvoval dvanásť olympijských hier, deväť majstrovstiev sveta vo futbale a dvadsaťšesť svetových šampionátov v krasokorčuľovaní. Vo svojej vysoko profesionálnej práci vždy vedel, čo je dôležité, čo prvoradé. Jeho slová mali a stále majú vysokú hodnotu.

 

Svoj plnohodnotný život prežíval v neustálom pohybe. Bol človekom s veľkou dávkou energie a nedokázal pokojne sedieť. Nepoznal čas oddychu a ničnerobenia. Aj v dôchodkovom veku ho vnútorná sila hnala do rôznych činností a aktivít. Presadil sa nielen ako vynikajúci komentátor, ale aj recitátor, moderátor rôznych kultúrnych a športových podujatí organizovaných pri rôznych príležitostiach, aj ako ľudový rozprávač.

 

Osirelo jeho miesto za pracovným stolom. Krutá smrť ho prinútila opustiť svojich najbližších, manželku Agátu a ďalších príbuzných, ale aj priestor, v ktorom sa na rôznych stretnutiach pravidelne prihováral svojim nenapodobiteľným humorom mnohým milovníkom kultúry a športu. Teraz, keď nás navždy opustil si ešte jasnejšie uvedomujeme, v čom bola sila a veľkosť jeho osobnosti, z čoho vyrástla jeho odborná autorita a z čoho pramenili úspechy v každodennej práci.

 

Už nepríde medzi nás, nepomôže dobrou radou, optimistickým slovom ani povzbudením. Kdesi v nenávratne sa stratil jeho obdivuhodný elán, nadšenie a nesmierna vôľa žiť, pracovať a byť užitočným. Smrť je definitívnou bodkou. Dáva ju život za nedokončené osudy, za slová, ktoré mohli ešte znieť, za vety, ktoré bolo treba vysloviť a napísať za dielo, čo ešte košatelo v prospech spoločnosti.

 

Bol a ostane nenapodobiteľným majstrom hovoreného slova. Neoblomný vo svojich krédach, priateľský človek s horúcim srdcom, triezvym rozumom, nadšený, vzdelaný a múdry. Skutočná nemenná legenda športovej televíznej žurnalistiky. Vo všetkom, čo robil, bolo cítiť úctu k človeku, k novinárskemu remeslu a spravodlivosti nielen v športe, ale aj každodennom živote.

Jeho všestrannú dlhoročnú obetavú tvorivú činnosť vysoko oceňovali novinárske, športové organizácie a rôzne inštitúcie. Veľmi si vážil cenu Slovenského olympijského výboru aj televízne ocenenie Československej televízie Zlatý krokodíl, ktorú prevzal v roku 1972. Okrem toho dostal cenu Československej televízie a mnoho ďalších uznaní.

 

Veľká strata prináša vždy hlboké rany a veľký žiaľ. Ostanú po nej jazvy spomienok, ktoré sa rozjatria pri každom dotyku s knihami, ktoré napísal, s prostredím, kde pôsobil, s rozhlasovými a televíznymi nahrávkami, ale aj s atmosférou, ktorú činorodo napĺňal ľudským humanizmom a krásou svojho charakteru.

 

Stretávali sme sa s pánom Karolom Polákom mnoho rokov pri rôznych príležitostiach. Bolo ich veľa a vždy za početnej účasti.

 

Aj dnes sme prišli v hojnom počte, aby sme ti drahý náš Karol vzdali poslednú poctu. V hlbokom zamyslení ti chceme povedať, že navždy ostaneš v našich srdciach. Nič nie je také ťažké, ako nájsť slová na veľkú bolesť.

 

Drahý Karol, lúčim sa s tebou v mene tvojej rodiny  – manželky Agáty a najbližších príbuzných, ktorých si tak veľmi miloval a mal rád.

Lúčim sa s tebou v mene  širokého okruhu početných priateľov, kolegov a športovcov aj v mene tých, čo ťa mali nesmierne radi, vážili si tvoju prácu aj tvoju osobnosť. A tí, čo ti ublížili, už nemajú možnosť ospravedlniť sa za spôsobené príkorie. Chcem dodať, že pomsta a nenávisť ti boli vždy cudzie, ale aj pokrytectvo.

Skladáme hlbokú a úprimnú poslednú poctu nad celoživotným dielom zosnulého Karola Poláka, ktoré je uzatvorené. Ostáva však trvalou hodnotou, dokumentom doby i pohľadu vzácneho tvorivého človeka na ňu. Ostáva veľkou hodnotou našej slovenskej kultúry a športovej žurnalistiky. Vzdávame poslednú poctu Karolovi Polákovi a kdesi vo vnútri nám prichodí ukuť a zakaliť presvedčenie – neumrel. Bude žiť v srdciach jeho najbližších, bude žiť v našich spomienkach a v diele, ktoré vytvoril. Česť jeho pamiatke.

 

V smútočnom príhovore bývalý redaktor a komentátor STV Dušan Gabáni zdôraznil, že „Karol Polák zostáva najvýraznejšou osobnosťou športového komentovania. Bol nesmierne dôsledný a na každý prenos sa svedomite pripravoval. Mal prirodzenú autoritu, ktorú sme všetci rešpektovali.“

 

Dlhoročný spolukomentátor Karola Poláka – Ján Slepička z Českej televízie vyjadril hlbokú úctu nad vysokou profesionalitou, ktorá sa prejavovala vo všetkých oblastiach cieľavedomej práce zosnulého. „Bol to kolega, od ktorého som sa mnoho naučil. Nikto z nás, čo sme pôsobili v televízii, nemal takú vysokú odbornú pripravenosť. Táto posledná rozlúčka s ním je najťažším prejavom v mojej komentátorskej práci.“

 

S veľkou dávkou emócie sa lúčil s Karolom Polákom Marcel Merčiak, komentátor, novinárska osobnosť športovej redakcie RTVS. „Nebyť pána Poláka, nikdy by som nerobil svoju terajšiu prácu. Bol doslova kráľom mikrofónov. Všetky svoje sily a schopnosti venoval zvyšovaniu kvality televíznej športovej žurnalistiky. Miloval Slovensko a svoju prácu. Mal mnoho priateľov a kolegov. Všetci sme oceňovali jeho pracovitosť a veľkú ochotu pomáhať aj poradiť. Práve jeho zásluhou som sa naučil veľmi veľa nadhľadu a rozvahe i nestrannej analýze a triezvemu pohľadu na šport a na jeho rôznych aktérov.“

 

Dotĺklo šľachetné srdce vzácneho muža, charakterného, tvorivého profesionála plného elánu a nadšenia, na ktorého nemožno zabudnúť. Spomienky ostávajú. Spomienky a veľký smútok s nimi.

 

Fotoreportáž Martina Petrenka, dlhoročného redaktora, publicistu a režiséra v Slovenskej televízii.

 

prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD.

prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD.

Jozef Kuchár

Jozef Kuchár

Dušan Gabáni

Dušan Gabáni

Ján Slepička

Ján Slepička

Marcel Merčiak

Marcel Merčiak

František Rác

František Rác

Účastníci rozlúčky

Účastníci rozlúčky

Václav Mika, Ivan Paška

Václav Mika, Ivan Paška

Odchod K. Poláka, odkiaľ niet návratu, sprevádzal spontánny potlesk

Odchod K. Poláka, odkiaľ niet návratu, sprevádzal spontánny potlesk

Agáta Poláková, manželka

Agáta Poláková, manželka

Jozef Kuchár, Dušan Gabáni, Ján Slepička

Jozef Kuchár, Dušan Gabáni, Ján Slepička