Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Domov s puncom úsmevov

Celé dva roky trvala rekonštrukcia a modernizácia Domova sociálnych služieb na Volgogradskej ulici v Prešove, ktorý od roku 2002 patrí „pod krídla“ Prešovského samosprávneho kraja. Pre klientov i personál nebolo 24 mesiacov stavebných úprav prechádzkou ružovým sadom, všetci to však vo svojom záujme hrdinsky vydržali a dnes sa tešia nielen z pekného prostredia, ale aj kvalitnejšieho bývania i lepšej zdravotnej a sociálnej opatery.

Vo štvrtok 15. augusta sa v domove 135 ťažko zdravotne postihnutých dospelých a 20 detí uskutočnila malá slávnosť znovuotvorenia priestorov, obnova ktorých stála bezmála 2,5 milióna €. Samotný zriaďovateľ prispel povinnými 5% (86 tisíc €) plus ďalšími 180 tisícmi nadlimitných výdavkov. Tie boli použité na rekonštrukciu objektu dielne (pracovná terapia), ktorý bol v doslova havarijnom stave. Okrem samotnej stavebnej rekonštrukcie objektov areálu (nové strechy, zateplenie obvodového plášťa a výmena okien, rekonštrukcia hygienických zariadení a pod.) bolo zmodernizované aj technické zázemie ústavu. Pribudlo 30 nových polohovacích postelí, kreslá pre kardiakov, moderná kúpeňová technika a ďalšie pomôcky pre obyvateľov domova so zníženou alebo minimálnou pohyblivosťou, ktoré im výrazným spôsobom zlepšia kvalitu života a personálu uľahčia doterajšiu drinu. Predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík, ktorý bol lekárom a všetky tieto problémy dôverne pozná už od dňa prevzatia tohto domova do zriaďovateľskej kompetencie krajskej samosprávy, však pred otváracím prestrihnutím pásky zdôraznil skutočnosť, že namiesto pošmúrnej a nervóznej atmosféry, ktorá tu vládla pred jedenástimi rokmi, dnes vidí okolo seba usmiate tváre personálu i klientov. Čo podľa neho znamená, že ústav má neprajné roky za sebou a vďaka novému vedeniu, ktoré má jasné ciele, už dlhé obdobie kráča po tej najsprávnejšej ceste. Pripomenul, že v roku 2013 je to v tomto prípade už štvrtý ukončený projekt rekonštrukcie a modernizácie domovov sociálnych služieb patriacich pod PSK, pričom ďalšie projekty sú rozpracované. V sociálnej sfére prešovskej krajskej samosprávy pracuje celkom 1470 zamestnancov v 27 zariadeniach sociálnych služieb s právnou subjektivitou a 29 ostatných zariadení, ako rehabilitačné strediská, zariadenia núdzového bývania, útulky a krízové strediská, podporované bývanie...), pričom ročný rozpočet kraja pre túto oblasť sociálneho zabezpečenia je vyšší ako 24 miliónov €.