Do národných parkov za peniaze? – Vladimír Mezencev

Návrh štátnych ochranárov prírody vyberať poplatky za vstup do chránených území, teda predovšetkým do národných parkov, vyvolal v časti verejnosti búrku nevôle. Žiaľ, podporili ju aj niektoré médiá. Vyberať vstupné do hôr? Čo je to za nezmysel! Takto akosi reaguje väčšina z nás.

Tejto väčšine však akosi nevadí, že počas pobytu v Chorvátsku pri návšteve niektorého z miestnych národných parkov bez reptania zaplatia vstupné vo výške 95-100 kún, teda v prepočte cca 13 eur. Ide predovšetkým o národné parky Krka, Kornati a Plitvické jazerá, ktoré našinci na Balkáne navštevujú najčastejšie. Ministerstvo životného prostredia SR i Štátna ochrana prírody tvrdia, že nepripravujú plošné spoplatňovanie vstupu a doteraz k nemu ani nepristúpili. I keď takáto možnosť už existuje niekoľko rokov. Samozrejme, vstupné by neplatili tí, ktorí trvalo bývajú v národných parkoch, majú tu rekreačné zariadenia a prichádzajú do nich pracovať.

Problém s platením vstupného do týchto oblastí spočíva v niečom inom. Aj tí, ktorí presadzujú túto myšlienku požadujú, aby vyzbierané finančné príspevky zostávali tam, kde sa vyzbierali, teda napríklad v TANAP-e, Pieninskom národnom parku, NP Muránska planina, atď. V návrhu síce existuje pripomienka, že získané financie by zostali v rukách Štátnej ochrany prírody a neputovali by na účty ministerstva, resp. enviromentálneho fondu. Možno by najspravodlivejšie bolo, keby všetky zostali priamo v tých národných parkoch v ktorých sa vyzbierali.

Vstupné do národných parkov sa, napríklad, platí aj v Českej republike a milovníci prírody to vzali na vedomie... Možno, že po zavedení poplatkov za vstup do národných parkov, už v nich nebude toľko odpadkov či zničených stromov a trávnikov a návštevníci si ich budú viac vážiť. Okrem toho len či si platenie „vstupeniek“ poradí aj s našími neprispôsobivými občanmi, pre ktorých sú tieto chránené územia zdrojom bezplatného dreva na kúrenie. V každom prípade celý spôsob vyberania poplatkov za vstup do národných parkov musí byť dokonalé pripravený a premyslený, aby priniesol úžitok práve tým, pre ktorý bude zriadený – teda samotným národným parkom.