Deň modrých prílb – Jozef Ulian

28. mája uplynulo 70 rokov od prvého nasadenia príslušníkov mierových síl Organizácie spojených národov (OSN) – modrých prílb - na Blízkom východe. Odvtedy viac ako jeden milión mužov a žien zo 152 členských štátov s hrdosťou slúžili mieru v 71 misiách a operáciách pod vlajkou OSN na 4 kontinentoch.

 

Pred 40 rokmi získali modré prilby Nobelovu cenu mieru a Valne zhromaždenie OSN určilo 29. máj za Medzinárodný deň príslušníkov mierových síl OSN. Tento rok svetové spoločenstvo na spomienkovom ceremoniáli 1. júna 2018 v New Yorku vzdalo úctu tým 129 príslušníkom modrých prílb (vojakom, policajtom a civilným zamestnancom), ktorí stratili životy pri výkone služby v prospech mieru v roku 2017. Doteraz viac ako 3 700 príslušníkov modrých prílb prišlo o život pri plnení povinnosti (z nich 6 boli Slováci). Nezabúdajme, že ďalších 52 Sloveniek a Slovákov prišlo o život v misiách a operáciách pod mandátom OSN.

 

My, účastníci zahraničných operácií a misií organizácií, ktorých je SR členom, alebo zmluvne viazaná, s podporou Ministerstva obrany SR sme si pripomenuli tieto dejinné udalosti spred 25 rokov na začiatku mája na Fóru vojnových veteránov Bratislave, na slávnostnom nástupe v Seredi i na pietnej spomienke v Daruvare (Chorvátsko).

 

Moja generácia si ešte pamätá stopy II. svetovej vojny. Zažili sme aj eufóriu po „studenej vojne“, pravda paradoxne vzniklo viac ohnísk konfliktov než predtým. Dnes, život v mieri je pre našich občanov samozrejmosťou, ale všade to tak nebolo, ani to tak nie je. Neďaleko od nás nie je ani dôstojnosť žitia človeka, ani dôstojná smrť. Starší ľudia, ženy a deti trpia viac než vojaci a nedostatok základných potrieb býva často taktikou a prostriedkom nátlaku ozbrojených skupín.

 

Naša verejnosť by nemala zabúdať na tú skutočnosť, že história sa opakuje: mali sme skôr armádu než štát. 80 príslušníkov česko-slovenského pešieho práporu OSN v Bosne boli základom účasti budúcej samostatnej Slovenskej republiky v operáciách a misiách medzinárodného krízového manažmentu. Oni tvorili súčasť budúcej slovenskej jednotky – ženijného práporu mierových síl OSN, ktorý bol vyslaný na plnenie úloh UNPROFOR 1. mája 1993. Tak ako naši dedovia v Taliansku, Francúzsku a  Rusku v roku 1918 formovali pod velením generála Štefánika československé légie, na začiatku roku 1993,  tieto úžasné, vtedy 20-ročné „deti“ držali vysoko slovenskú vlajku. Dovolím si tvrdiť, že prínos slovenských vojakov – modrých prílb – a diplomatov v zahraničí bol minimálne tak výrazný ako samotná skutočnosť formovania československých légií pre vznik spoločného štátu Slovákov a Čechov v roku 1918.

 

 

Počas môjho pôsobenia vo funkcii zástupcu náčelníka štábu misie OSN zaznievali iba slová chvály, poďakovania i uznania za odvedenú prácu, za splnenie vytýčených úloh a tiež aj za vzornú reprezentáciu SR a jej ozbrojených síl. Zanechali vo mne dobrý a hrejivý pocit z toho, že našu prácu si všímali a náležite ocenili. Slovenské modré prilby (nie sú to len ženisti) sú značkou kvality, v zahraničí uznávané, ale doma ani veľmi nie. Dichotómia spočíva v tom, že OSN je civilná organizácia, ale vojenská zložka – modré prilby – je organizovaná na báze administratívnych a operačných štandardov moderných armád. Predovšetkým, slovenskí politickí lídri si musia uvedomiť, že solidarita a ochota pomôcť iným je vtedy účinná ak je súdržnosť hlavných aktérov bezpečnosti a bezpečnostného manažmentu SR. O to viac je nezáujem politických lídrov nepochopiteľný teraz, keď máme predsedu VZ OSN ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka.

 

Na Hodnotiacej konferencií zahraničnej politiky SR v apríli 2018 nový predseda vlády SR pán Pellegrini (SMER-SD) poďakoval mužom a ženám v uniformách a zvlášť modrým prilbám za podporu cieľov zahraničnej politiky SR v roku 2017. Nový náčelník GŠ OS SR, generál Zmeko, na rozdiel od svojich predchodcov, je jedným z nás. Verím, že nezabudol, že súdržnosť, solidarita a ochota pomôcť sú základné predpoklady pre rozvoj tak potrebných programov ako sú aktívne zálohy a dobrovoľná vojenská služba.

 

Jozef Ulian, bývalý plukovník OSN