Cenu Gabriela Zelenaya získalo jedenásť osobností slovenskej žurnalistiky a jeden výnimočný športovec – Jozef Kuchár

Cena Gabriela Zelenaya je v tých najsprávnejších rukách

Vážime si tradície, duchovné, kultúrne aj športové hodnoty, o ktorých sa veľmi často hovorí aj píše pri rôznych významných príležitostiach. Najmä takých, ktoré dokážu ľudí zjednocovať, zbližovať a utvárať atmosféru i prostredie vzájomnej žičlivosti, úcty a dobromyseľnosti.

 

Takáto atmosféra zavládla 28. júna 2017 vo veľkej sále Konfederácie odborových zväzov v Bratislave počas slávnostného ceremoniálu odovzdávania Ceny Gabriela Zelenaya významným osobnostiam slovenskej žurnalistiky za dlhoročnú všestrannú vynikajúcu tvorbu. Pretavila sa v konkrétnych počinoch v mnohých článkoch, komentároch, správach, glosách, reportážach z oblasti ekonomiky, vedy, spoločensko-politickej problematiky, kultúry aj športu.

 

Nad slávnostným ceremoniálom mal patronát J. E. Dr. h. c. Ing. Rudolf Schuster, CSc., prezident slovenskej republiky v rokoch 1999 – 2004. Žiaľ, pán prezident bol opäť za hranicami našej vlasti. Vedúci jeho Prezidentskej knižnice poslal list adresovaný účastníkom slávnostnej udalosti, v ktorom sa konštatuje:

S poľutovaním Vám oznamujem, že Dr. h. c. Ing. Rudolf Schuster, CSc. sa nemôže zúčastniť na slávnostnom odovzdávaní Ceny Gabriela Zelenaya významným osobnostiam za dlhoročnú všestrannú vynikajúcu žurnalistickú tvorbu z dôvodov zahraničných ciest. Prijmite jeho ospravedlnenie.

Rád prijal patronát nad týmto významným podujatím aj preto, lebo často zdôrazňoval, že s nebohým Gabrielom Zelenayom boli veľmi dobrí dlhoroční priatelia a v mnohých oblastiach nachádzali spoločnú reč.

Prvým nositeľom Ceny srdečne blahoželá a praje v dobrom zdraví ďalšie úspechy.

S úctou, Ing. Jozef Širotňák, vedúci Prezidentskej knižnice v Košiciach.

 

O udelení CENY rozhodla porota, ktorú tvoria: Mgr. Marcel Merčiak, komentátor, moderátor a publicista v STV, predseda, Mgr. Dušan Jarjabek, predseda Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá, podpredseda, PhDr. Jozef Kuchár, tajomník poroty a predseda Únie slovenských novinárov, prof. JUDr. Jaroslav Chovanec, DrSc., vysokoškolský pedagóg, PhDr. Jozef Šucha, redaktor, publicista, podpredseda Únie slovenských novinárov, Dr. Vladimír Mikunda, šéfredaktor novín Bojovník a člen Rady ÚSN, PhDr. Ľubomír Souček, manažér pre mediálnu komunikáciu a vzťahy s verejnosťou Slovenského olympijského výboru a člen Výboru Klubu športových novinárov Slovenského syndikátu novinárov, PhDr. Pavol Dinka, publicista, komentátor a šéfredaktor Literárneho týždenníka, Martin Petrenko, bývalý dlhoročný televízny režisér a kameraman v Slovenskej televízii a PhDr. Zdeno Kríž, generálny sekretár Konfederácie športových zväzov, predseda mediálnej a edičnej komisie Slovenského olympijského výboru a člen Klubu športových redaktorov Slovenského syndikátu novinárov.

 

Predseda poroty Marcel Merčiak zdôraznil, že Cenu Gabriela Zelenaya udeľuje Únia slovenských novinárov pri príležitosti nedožitých 95. narodenín legendy športovej žurnalistiky. O každoročnom udeľovaní CENY rozhodla členská schôdza únie 29. marca 2017 výrazným osobnostiam, ktoré pôsobili a pôsobia v širokom mediálnom priestore.

 

Zároveň schválila Štatút udeľovania CENY v ktorom sa okrem iného konštatuje, že CENA sa udeľuje v kategóriách laureát, komentátor, publicista, moderátor a reportér.

CENU možno udeliť aj in memoriam. O udeľovaní CENY rozhoduje porota, ktorú schvaľuje Rada ÚSN. Návrhy predkladajú jednotlivci, redakčné kolektívy, organizácie združujúce tvorivých pracovníkov aj športovci.

Hlavnou podmienkou predkladaných návrhov je zdôvodnenie podielu menovaného  na žurnalistickej tvorbe.

 

Cena pozostáva z plakety s podobizňou Gabriela Zelenaya a diplomu.

Rozhodnutie zriadiť Cenu Gabriela Zelenaya vyvolalo v širokej novinárskej obci pozitívny ohlas. Prejavil sa predovšetkým vo veľkom počte návrhov, ktoré predložili nielen novinári, ale aj priaznivci športu a predstavitelia rôznych organizácií. Porota dostala celkom 76 návrhov, žiaľ, niektoré neboli v súlade so štatútom a navyše chýbali potrebné údaje a zdôvodnenia.

 

Napriek tomu porota prerokovala všetky návrhy a rozhodla.

Najviac návrhov prišlo z Bratislavy, pomerne veľký počet z Košíc, niet sa čo čudovať, veď tam pôsobí RTVS, Slovenský rozhlas a Slovenská televízia, ale aj regionálne i miestne denníky a z Banskej Bystrice, kde je podobná situácia ako v Košiciach.

 

Výsledkom jej práce bolo, že prvými nositeľmi Ceny Gabriela Zelenaya sa stali Mgr. Karol Polák, in memoriam, PhDr. Dušan D. Kerný, Mgr. Jozef Kšiňan, Mgr. Milan Blaha, PaedDr. Dušan Gabáni, Mgr. Stanislav Dutka, Mgr. Boris Latta, PhDr. Jozef Jarkovský, Mgr. Štefan Nižňanský, Mgr. Michal Záleta, CSc. a Ladislav Šidelský.

 

Gabo Zelenay, legenda športovej žurnalistiky, vynikajúci novinár, reportér a komentátor, zakladateľ Únie slovenských novinárov, najvýraznejšia osobnosť slovenskej žurnalistiky písal a hovoril nielen o športe, ako sa niektorí jednotlivci domnievajú, ale aj o rôznych mnohých oblastiach ekonomiky, kultúry, politiky, a predovšetkým o živote a práci obyčajných ľudí.

 

Bol to výnimočný muž, vzdelaný, talentovaný, pracovitý a tvorivý človek. Patril k vynikajúcim športovcom. Stal sa slovenským dorasteneckým rekordérom v behu na 60 m cez prekážky. Venoval sa aj hokeju. Brankársky dres obliekal za OAP Bratislava, ktoré sa stalo majstrom Slovenska. V Československej ligovej súťaži reprezentoval v roku 1946 VŠ Bratislava. Darilo sa mu aj ako hokejovému rozhodcovi, trénerovi plávania a basketbalu.

 

K rozhlasovému mikrofónu sa dostal ako 24-ročný, keď v septembri 1946 vyhral náročný konkurz. Potom ho z Československého rozhlasu dvakrát vyhodili. Na stoličku reportéra si pevne sadol až v roku 1963, z ktorej odišiel v roku 1987. S mikrofónom sa zúčastnil na mnohých svetových podujatiach aj na Olympijských hrách v Mexiku 1968, Sappore 1972 a v Moskve 1980, i na viacerých majstrovstvách sveta a Európy v hokeji a vo futbale.

 

V telovýchove a športe sa výrazne angažoval ako funkcionár a organizátor. Na športovú tému napísal dve zaujímavé knihy Oprášené legendy I. (1979), Oprášené legendy II. (1991). Kniha Osamelý bojovník Anton Hlinka (2001) patrí k hodnotným dielam. Jeho túžbou bolo, aby každý, kto má rád šport, prišiel medzi mládež a pomáhal. Zdôrazňoval, že bez skúsených ľudí nemôžeme rátať s úspechmi. Pôsobil v redakcii Republika, Nový deň a Slovenský rozhľad. V roku 1992 bol spoluzakladateľom Združenia slovenských novinárov a v roku 1998 založil Úniu slovenských novinárov a stal sa jej prvým predsedom.

 

Gabo Zelenay predstavuje nesmiernu hodnotu pre celú slovenskú žurnalistiku, ktorý dokázal za pochodu nielen informovať, ale najmä tvoriť. Tvoril hodnoty, ktoré prinášajú nádej na povznesenie ducha. Jeho slová mali a stále majú vysokú cenu, ako prameň čistej vody. Stal sa legendárnou postavou s vrodeným darom slova a veľkej výrečnosti. Všestranný talent, ktorý sa okrem žurnalistiky dokázal presadiť aj ako recitátor, herec, moderátor, ľudový rozprávač, úspešný fotograf a výnimočný aktívny športovec, tréner aj funkcionár. Kolegom a spolupracovníkom, poslucháčom a čitateľom takmer vždy prinášal pocit výnimočnosti. V niektorých športových a spoločensko-zábavných reláciách pozornosť poslucháčov upútal nielen príslovečným, jemu vlastným humorom, ale dokonca aj spevom prispieval k spestreniu programu. Spieval populárne slovenské melódie, avšak s vlastným textom, ktorý si v jednom prípade počas priameho vysielania sám vymyslel. Z viacerých, čo zazneli na vlnách slovenského rozhlasu za zmienku stoja aspoň niektoré.

Prítomní si zo záznamu vypočuli reportáže Gaba Zelenaya z niekoľkých podujatí, ktoré reportoval napríklad z Majstrovstiev sveta v lyžovaní v roku 1970 vo Vysokých Tatrách, futbalový zápas Slovana Bratislava v Barcelone, ale aj viacero hokejových zápolení.

 

Nastala slávnostná chvíľa, keď členovia poroty predstavovali laureátov Ceny Gaba Zelenaya a odovzdávali diplomy a plakety, ktoré prevzali:

 

Mgr. Karol POLÁK, in memoriam 7. 9. 1934 – 17. 1. 2016 (Cenu prevzala manželka Agáta Poláková)
vzácny človek, výrazná osobnosť, vynikajúci televízny komentátor, publicista a spisovateľ
Celý svoj plodný život zasvätil statočnej, dôslednej a obetavej tvorivej práci. V nej do posledných chvíľ svojho života videl a nachádzal zmysel svojho žitia a ľudského šťastia. Životná cesta Karola Poláka, z ktorej odišiel vo veku 81 rokov, je poznačená veľkou profesionalitou, obetavosťou a neustálym bojom za veci spravodlivé. Bol nielen vynikajúcim komentátorom, vzdelaným, principiálnym, ale aj pracovitým mužom. Svoje rozsiahle vedomosti a presvedčivý talent dal pevne do služieb slovenskému národu, jeho vzdelanosti a kultúre. Veľký kus práce vykonal aj v Slovenskom rozhlase, ale k tým najúspešnejším patrí 30 rokov v Slovenskej televízii, z ktorej odišiel v roku 1991. Bol a ostane nenapodobiteľným majstrom hovoreného slova. Neoblomný vo svojich krédach. Skutočná nemenná legenda športovej televíznej žurnalistiky.

Vo všetkom, čo robil, bolo cítiť úctu k človeku, k novinárskemu remeslu a spravodlivosti nielen v športe, ale aj v každodennom živote. Jeho všestrannú dlhoročnú obetavú tvorivú činnosť vysoko oceňovali novinárske, športové organizácie a rôzne inštitúcie. Veľmi si vážil Cenu Slovenského olympijského výboru aj televízne ocenenie Československej televízie Zlatý krokodíl.

 

PhDr. Dušan D. KERNÝ, 76-ročný
redaktor, publicista, popredný komentátor a moderátor
Osobnosť silnej novinárskej generácie. Jeho široký rozhľad, erudícia, no predovšetkým poznanie faktov a schopnosť analyzovať ich, sa – aj vďaka jeho jazykovým dispozíciám - podpísali pod jeho vynikajúce pohľady na komplikované procesy medzinárodných vzťahov. Nepodlieha módnym trendom, ale dôkladne skúma jednotlivé procesy, aby ich následne precízne pomenoval. Ako istú protiváhu k zložitým, ba osudovým, témam medzinárodných vzťahov kultivuje Dušan D. Kerný vlastnú reflexiu procesov, prebiehajúcich v slovenskej )a zavše i svetovej) literatúre a umení. Jeho recenzie literárnych diel, rozhovory s vynikajúcimi osobnosťami slovenskej kultúry, zasvätené komentáre aktuálnych procesov v iných umeleckých druhoch patria k najkvalitnejším publikovaným ohlasom najmä vďaka tomu, že Dušan D. Kerný neskrýva pred čitateľom vlastné zaujatie témou, autorom či konkrétnym dielom.

 

Mgr. Jozef KŠIŇAN, 90-ročný
redaktor, komentátor, publicista a spisovateľ
Už dávno sa zapísal na popredné miesto do kroniky slovenského aj československého športu i do kroniky slovenskej športovej žurnalistiky. Patrí k jej najvýraznejším osobnostiam. Jeho výnimočný talent sa prejavil vo viacerých športových odvetviach, ale najmä vo futbale a stolnom tenise. Bol výborným hráčom aj trénerom.

Vďaka športovej aktivite získal hodnotné poznatky a postupne aj rešpekt v novinárskej obci. Začínal v denníku Pravda, potom to boli denníky Práca a Čas a štvrťstoročie strávi v denníku Smena. To posledné v československej tlačovej kancelárii a potom v TASR v pozícii vedúceho športovej redakcie. Aj po oneskorenom odchode do dôchodku naďalej spolupracoval s TASR, prispieval do časopisu Futbal-Magazín, Svet športu a Slovenský rozhľad. S novinárskym perom precestoval takmer celý svet. Zúčastnil sa na troch letných a na dvoch zimných olympiádach, čo bolo na vtedajšie časy doslova úctyhodné. Zúčastnil sa aj na Majstrovstvách sveta 1970 vo futbale v Mexiku. V roku 1970 so Štefanom Mašlonkom a Igorom Mrázom viedol tlačové stredisko počas Majstrovstvách sveta v lyžovaní v r. 1970 vo Vysokých Tatrách. Stále je aktívny a zdôrazňuje: „Je dobre, keď môžem byť užitočný, keď mám príležitosť bez ohľadu na môj vek robiť veci potrebné a pomáhať k propagácii kvalitného a hodnotného športu.

 

Mgr. Milan BLAHA, 72-ročný
publicista, redaktor, spisovateľ a moderátor
Je jednou z najvýraznejších a najrešpektovanejších osobností slovenskej publicistiky v rámci svojej generácie. Aj vďaka jeho osobnému vkladu sa v slovenských rozhlasových a televíznych inštitúciách začala rozvíjať tradícia zasvätených analytických diskusií, v ktorých novinár Milan Blaha dokázal od predstaviteľov politického a hospodárskeho vedenia štátu získať odpovede na aktuálne otázky. Milan Blaha bol vždy dokonale pripravený, zorientovaný v rozličných pohľadoch na možné riešenia problémov a preto bol kompetentným partnerom volených či menovaných reprezentantov. Jedným dychom však treba dodať, že nikdy nepodľahol sklonom exhibovať, vystatovať sa šírkou svojich poznatkov, využíval ich iba preto, aby od partnerov získal úplné a vyčerpávajúce stanoviská.

 

PaedDr. Dušan GABÁNI, 71-ročný
redaktor, komentátor, reportér a moderátor
Absolvoval štúdium na Fakulte telesnej výchovy a športu. Po skončení štúdia pôsobil ako učiteľ. V rokoch 1972 – 1995 bol redaktorom a moderátorom v Slovenskej televízii. Komentoval takmer všetky športy. Osobitnú pozornosť venoval a stále venuje futbalu, atletike, klasickému lyžovaniu, basketbalu, hádzanej a tenisu.

Neskôr pôsobil v televízii VTV a od roku 2001 až doteraz pracuje v TA3, kde vykonáva funkciu redaktora športového oddelenia a redaktora športových programov.

Patrí k najobľúbenejším športovým televíznym komentátorom. V marci 2012 ho v ankete OTO uviedli do Siene slávy.

Nepozná čas pokoja, čas ničnerobenia. Zodpovednosť, etika, presnosť, vytrvalosť a žičlivosť, to sú hlavné črty Dušana Gabániho.

 

Mgr. Stanislav DUTKA, 67-ročný
redaktor, publicista, komentátor a moderátor
Od roku 1967  pracuje v Slovenskom rozhlase. Vyše dvadsať rokov viedol športovú redakciu. Patrí k najvýznamnejším osobnostiam slovenskej športovej žurnalistiky. Je to výnimočný, talentovaný, pracovitý a tvorivý človek. Komentoval mnohé futbalové zápasy na majstrovstvách Európy ale aj ďalšie významné podujatia organizované na domácej pôde aj v zahraničí.

Jeho profesionálnu tvorivú prácu vysoko ocenili nielen novinárske, ale aj športové organizácie. Je nositeľom mnohých čestných uznaní a vyznamenaní. V roku 2003 prevzal Cenu Fair play Slovenského Olympijského výboru. Špecializoval sa predovšetkým na futbal. Reportoval ME 1976 v Juhoslávii, kde tím ČSSR získal zlaté medaily. Ako reportér pôsobil aj na štyroch svetových šampionátoch vo futbale (Španielsko 1982, Mexiko 1986, Taliansko 1990, JAR 2010). Dlhé roky sa však venoval aj atletike a ďalším športom. Významné bolo jeho reportérske pôsobenie na siedmich hrách olympiády (Montreal 1976, Moskva 1980, Barcelona 1992, Atlanta 1996, Sydney 2000, Atény 2004, Peking 2008). Slovenský rozhlas mu udelil Zlatý mikrofón a Slovenský futbalový zväz Cenu fair play Ivana Chodáka. Za celoživotné novinárske pôsobenie dostal v roku 2014 Cenu Mira Procházku.

Na adresu Gaba Zelenaya povedal: „Pán reportér bol tvrdohlavý, vždy šiel za svojim cieľom a za svojou pravdou. Nebolo ľahké žiť s ním v jednej redakcii, lebo jeho náročnosť nenechala nikoho ani len na chvíľu odpočívať. Vo svojej výbušnosti, avšak v záujme veci priťahoval konflikty. A jeho vtedajší kolega Dušan Kerný povedal, že Gabo, to nie je iba vynikajúci reportér, ale to je prírodný živel.“

 

Mgr. Boris LATTA, 65-ročný
redaktor denníka Pravda
Vyštudoval žurnalistiku na Univerzite Komenského v Bratislave a začal pracovať ako redaktor v denníku Pravda, kde pôsobí doteraz. Krátke obdobie bol redaktorom v denníku SMENA. Zaoberá sa problematikou medzinárodných vzťahov, píše komentáre, rôzne správy, ale aj analýzy, najmä z Ruska a Ukrajiny. Charakteristickou črtou jeho osobnosti je schopnosť odkrývať skutočnú podstatu, prejavy i dosah nastoľovaných tém v živote našej spoločnosti.

Patrí k uznávaným a objektívnym komentátorom s dlhoročnými životnými skúsenosťami. Vo svojej novinárskej práci spolieha predovšetkým na vlastné sily a zdroje. Dokáže príťažlivou formou objektívne analyzovať rôzne zložité situácie v zahraničnej politike aj ekonomike. Svojou prácou a postojmi si už dávnejšie získal vysokú dôveru čitateľov. Usiluje sa vlastnými názormi vyvolať širokú reakciu čitateľov. Zaujímavé podnety a informácie získava častým cestovaním po krajinách Európskej únie. Je známy ako dlhoročný redaktor – cestovateľ.

 

PhDr. Jozef JARKOVSKÝ, 63-ročný
redaktor Slovenského rozhlasu
Vyštudoval Filozofickú fakultu UPJŠ v Prešove a po jej absolvovaní vstúpil na žurnalistickú pôdu. Patrí k mužom, ktorí svoju profesionálnu činnosť zasvätili Slovenskému rozhlasu. Za mikrofón sa posadil v roku 1980 v Košiciach a pracuje tam dodnes. Charakteristickou črtou jeho osobnosti je vysoká profesionalita, presnosť, dôslednosť a zodpovednosť za každé povedané slovo adresované rozhlasovému poslucháčovi. Úctu a obdiv k jeho reportérskemu majstrovstvu vysoko oceňujú nielen poslucháči, ale aj významní odborníci. Ako jediný slovenský žurnalista prevzal v roku 2007 v Moskve z rúk prezidenta IIHF Reného Fasela hokejového Oscara, sošku hokejistu ako cenu Hokejovej federácie IIHF a Medzinárodnej asociácie športovej tlače za prínos v rozvoji svetového hokeja. V roku 2015 získal Výročnú cenu Mira Procházku.

 

Mgr. Štefan NIŽŇANSKÝ, 62-ročný
redaktor, komentátor a publicista
Vyštudoval Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 1977 nastúpil do Československej televízie v Bratislave. Pôsobil v pražskej i bratislavskej redakcii ako moderátor, komentátor, reportér a zástupca šéfredaktora televíznych novín. V roku 1990 sa stal redaktorom nezávislého týždenníka Slobodný piatok. V roku 2008 až 2010 bol generálnym riaditeľom Slovenskej televízie.

Patrí k popredným režisérom a scenáristom. Venoval sa aj televíznej dokumentárnej tvorbe. Je autorom a projektovým manažérom  Siene slávy slovenského hokeja.

Je autorom knihy O dvanástich trpaslíkoch. Úspech priniesla aj trilógia Lesk a bieda slovenského hokeja.

Jeho dlhoročnú všestrannú tvorivú činnosť ocenili viaceré inštitúcie a spoločenské organizácie. Výrazný podiel má na zvyšovaní úrovne našej žurnalistiky a šírení objektívnych informácií o pomeroch v Slovenskej republike od samého začiatku jej vzniku.

 

Ladislav ŠIDELSKÝ, 82-ročný
Patrí k najvýznamnejším kameramanom a režisérom Slovenskej televízie. Absolvoval Strednú filmovú školu v Čimeliciach (Česká republika) a celý svoj aktívny život strávil v bývalej Československej a Slovenskej televízii v štúdiu Košice. Začínal v Bratislave a potom od roku 1962, teda od vzniku košického štúdia ČST až do odchodu do dôchodku pracoval v Košiciach. Bol zakladateľom štúdia Košice spoločne so známym publicistom Jánom Vrábľom. Svoj nesporný talent potvrdil nielen ako kameraman, ale aj vynikajúci režisér mnohých televíznych inscenácií a rôznych relácií. Na svojom konte má stovky filmových dokumentov, ale aj reportáží z Afriky a Ázie. Je nositeľom Ceny mesta Košice a niekoľkých cien z rôznych filmových a televíznych festivalov.

 

Mgr. Michal ZÁLETA, CSc., 70-ročný
redaktor, publicista a spisovateľ
Na novinárske pole razantne vstúpil v roku 1965 ako redaktor vo Východoslovenských novinách, potom bol redaktorom v Československej televízii štúdio Košice a od roku 1970 – 1977 pracoval v týždenníku Nové slovo. Svoje tvorivé a organizačné schopnosti potvrdil na poste  šéfredaktora denníka Smena v rokoch 1977 – 1981. Veľký kus práce vykonal v rokoch 1990 – 1997 ako redaktor Nedeľnej Pravdy.

 

V roku 1973 vyšiel jeho prvý román pod názvom Vstúpte, prosím. Potom nasledoval Sneh na koreňoch (1975), v roku 1985 vyšla jeho kniha Nepokojná dolina. K ďalším dielam patria Mŕtvi neklamú (1995), Bratia v dažďoch (1998) a Bratia vo víchrici (1998).

 

V ďalšej časti slávnostného odovzdávania CENY nastala vzácna chvíľa, keď Ing. Jozef Golonka prevzal z rúk predsedu Klubu športových redaktorov Únie slovenských novinárov Jozefa Kuchára Cenu Gabriela Zelenaya za dlhoročné výkony a úspešnú reprezentáciu slovenského športu doma aj vo svete.

Ďakovné reči predniesli Milan Blaha, Dušan Gabáni a Stanislav Dutka. Osobitne zaujalo vystúpenie prvého laureáta Ceny Gaba Zelenaya, bývalého česko-slovenského hokejového reprezentanta Jozefa Golonku.

 

Potom nasledovala čaša vína a nekonečné debaty a spomienky. Bývalí tvoriví pracovníci Slovenskej televízie -  Štefan Nižňanský, generálny riaditeľ STV v rokoch 2008 – 2010, riaditeľ techniky Ing. František Rácz, šéfredaktor spravodajstva Dušan D. Kerný, šéfredaktor hlavnej redakcie vzdelávacích programov Vladimír Mikunda a vedúca sekretariátu ústredného riaditeľa STV v rokoch 1994 – 1997 Soňa Ferenczyová si mali čo povedať nielen o rokoch minulých.

 

Až príliš veľa veselosti si užili s Jozefom Golonkom bývalý futbalista, reprezentant Česko-slovenskej republiky, Justín Javorek, redaktori Jozef Galus, Jozef Kšiňan, Vít Gergély, Viliam Solovič, Jozef Šucha a Vladimír Mezencev. 

 

Bolo to vzácne stretnutie, prinieslo mnoho hodnotných myšlienok, ale aj odhodlanie organizátorov pokračovať ďalej a oceňovať všetkých, ktorí si to svojou profesionalitou a najmä objektívnou tvorivou prácou zaslúžia. Príliš rýchlo prišiel ďalší deň a s ním nové povinnosti.V televíziách, rozhlase, v rôznych novinách, ale aj na ihriskách a v rôznych športových objektoch, navyše aj nádej, že naša krajina sa bude rozvíjať a šport dokáže nielen prežívať, ale aj napredovať. Určite by k tomu mali pravidelne prispievať publicisti, komentátori, reportéri, moderátori aj ostatní novinári každodennou prácou podloženou vysokou odbornosťou, pohotovosťou a čo najobjektívnejším pohľadom na rôzne dianie, športové zápolenia, na hodnotné výkony a usilovať sa o väčší záujem a priazeň diváka. 

Dlhoročnú žurnalistickú prácu legendárneho reportéra a glosátora Gabriela Zelenaya (1922-2003) vysoko ocenili v roku 2003 slováci žijúci vo Švajčiarsku v podobe Zlatého pera.

Dlhoročnú žurnalistickú prácu legendárneho reportéra a glosátora Gabriela Zelenaya (1922-2003) vysoko ocenili v roku 2003 slováci žijúci vo Švajčiarsku v podobe Zlatého pera.

Mgr. Jozefovi Kšiňanovi CENU odovzdali Marcel Merčiak a Jozef Kuchár.  Foto: Ing. Edita Dürrerová

Mgr. Jozefovi Kšiňanovi CENU odovzdali Marcel Merčiak a Jozef Kuchár. Foto: Ing. Edita Dürrerová

Za predsedníckym stolom zaujali miesta aj Ing. Jozef Golonka, prof. JUDr. Jaroslav Chovanec, DrSc., Mgr. Dušan Jarjabek, PhDr. Jozef Kuchár, Mgr. Marcel Merčiak, Július Handžárik, PhDr. Ľubomír Souček a PhDr. Jozef Šucha. 	Foto: Ing. Edita Dürrerová

Za predsedníckym stolom zaujali miesta aj Ing. Jozef Golonka, prof. JUDr. Jaroslav Chovanec, DrSc., Mgr. Dušan Jarjabek, PhDr. Jozef Kuchár, Mgr. Marcel Merčiak, Július Handžárik, PhDr. Ľubomír Souček a PhDr. Jozef Šucha. Foto: Ing. Edita Dürrerová