Centrum odborného vzdelávania pre supermodernú výrobu otvorené

Od podpisu trojstrannej dohody medzi Prešovským samosprávnym krajom (PSK), svetoznámou spoločnosťou Spinea a Spojenou školou na ulici Ľ. Podjavorinskej v Prešove, ku ktorému došlo v novembri 2015, uplynuli iba necelé tri mesiace a dohoda na papieri sa stala skutočnosťou. V piatok 26. februára bolo v priestoroch Spojenej školy otvorené moderné centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť priemyselnej automatizácie a informačné technológie, ktoré by malo už v tomto školskom roku začať pripravovať nových, odborne zdatných absolventov pre spoločnosť Spinea. Prešovský samosprávny kraj investoval do prípravy tohto centra 100 tisíc €, celkové náklady na jeho finalizáciu by mali po konečnom zrátaní dosiahnuť dvojnásobok. Spinea bude pomáhať pri činnosti centra sumou 20 tisíc € ročne a pri nábore nových žiakov s technickým nadaním na túto školu. Na druhej strane, škola už otvorila nový učebný odbor mechanik-nastavovač, jeho absolventi budú mať po úspešnom závere štúdia dvere do Spiney otvorené. Odborný obsah tohto odboru definovali v úzkej spolupráci škola s výrobným podnikom a rovnako spoločne zabezpečovali aj výber hardware a potrebného programového vybavenia.   

 

Ako sme už v novembri po podpise zmluvy písali, top výrobkom Spiney, je vlastný vyvinutý produkt TwinSpin (dnes už v modele G), ktorý je vysoko presným prevodovým reduktorom, využívanom v celom svete v oblasti robotizácie a automatizácie. Spinea ho vyváža do 34 krajín a vďaka svojim kvalitám a parametrom je  čoraz žiadanejším. Aj preto potrebuje Spinea zvýšiť počet odborných pracovníkov výroby a vývoja v najbližších desiatich rokoch na približne dvojnásobok.

Na akte slávnostného otvorenia strediska sa zúčastnili vedúci pracovníci PSK (predseda Peter Chudík), spoločnosti Spinea (výkonný riaditeľ  Ľubomír Bezák,) Regionálnej komory SOPK (Elena Virčíková), zástupcovia školy a poľských partnerov.        

Hlavní aktéri slávnostného otváracieho aktu

Hlavní aktéri slávnostného otváracieho aktu

Zľava predseda PSK P. Chudík a riaditeľ Spiney Ľ. Bezák pri prehliadke nového centra

Zľava predseda PSK P. Chudík a riaditeľ Spiney Ľ. Bezák pri prehliadke nového centra