Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Bruselská cena pre Slovensko – Milan Országh

Je to na neuverenie, ale slovenské ETP (Centrum pre udržateľný rozvoj), získalo jednu z tohtoročných cien, ktoré udeľuje Európsky hospodársky a sociálny výbor v Bruseli, Cenu občianskej spoločnosti za rok 2014. Spolu boli udelené tri ceny, prevziať si ich prídu zástupcovia ETP Slovensko, IQ Roma servis Česká republika a reverend Athinagoras Loukataris z Grécka.

Cena občianskej spoločnosti je ocenením iniciatív a činností realizovaných organizáciami občianskej spoločnosti a jednotlivcami v krajinách únie, s cieľom zlepšiť hospodárske a sociálne začlenenie Rómov. Túto cenu získavajú každoročne traja z kandidátov, hodnotenie a výber uskutočňuje Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV). Každý z troch víťazov získava za svoje úsilie odmenu 10 tisíc € bez ohľadu na to, či ide o kolektív alebo jednotlivca.

ETP pracuje s rómskymi komunitami na východnom Slovensku už 14 rokov formou prevádzkovania komunitných centier, založených v spolupráci s miestnou samosprávou. Bruselskú cenu získal v rómskych osadách realizovaný program „Budujeme nádej“. Je zameraný na poskytovanie konkrétnej pomoci  najaktívnejším a najpracovitejším obyvateľom osád pri osobnej výstavbe vlastných rodinných domov, pričom centrá dokonca poskytujú zo svojich zdrojov aj mikropôžičky (nákup materiálov), splatné do 10 rokov, pričom stavebník sa na financovaní podieľa aj vlastnými peniazmi.

Európsky hospodársky a sociálny výbor vybral slovenský projekt z celkového počtu 81 tohtoročných prihlášok a s veľkou pravdepodobnosťou ho  odporučí k realizácii aj v ďalších krajinách únie s veľkou rómskou populáciou.   Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční v Bruseli 16. októbra.

 

Horúci zemiak nezamestnanosti mladých

Státisíce nezamestnaných mladých ľudí, to je smutná realita Európy týchto dní a mesiacov. Pre vlády mnohých krajín je vidina prepuknutia sociálnych nepokojov, ktoré môžu prepuknúť ako dôsledok tejto situácie, strašiakom číslo jeden. Ani vlády, ani únia však zatiaľ neurobili nič konkrétne pozitívne na zmenu tohto stavu a vývoja. Práve preto sa rozhodla katalánska organizácia Associácio Catalana de professionals de Les Politíques de Joventut, ktorá sa venuje podpore ľudí pracujúcich s mládežou, zorganizovať prvé celoeurópske stretnutie všetkých, ktorí systematicky pracujú s mladými ľuďmi v krajinách Európy. Motivácia: „Vysoká nezamestnanosť mladých ľudí je globálny problém a preto by sa riešenia mali hľadať spoločne!“

Prvé celoeurópske stretnutie ľudí pracujúcich s mládežou „Mať prácu už dnes“ sa uskutoční v Barcelone v dňoch 25. až 28. marca 2015. Na programe stretnutia budú prednášky, workshopy, prezentácie projektov a množstvo diskusií. Všetko na tému „zamestnateľnosť mladých ľudí“, popri tom ich vzdelanie, mládežnícka politika v jednotlivých štátoch, oboznamovanie sa so situáciou v zamestnateľnosti  mladých ľudí v jednotlivých krajinách kontinentu atď...    

Z podkladov Zastúpenia EK na Slovensku a Zastúpenia PSK v Bruseli

pripravil M. Országh