Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Boj o koľajnice pokračuje

V našom predchádzajúcom vydaní sme vás informovali o prebiehajúcej spoločnej petícii združenia občianskych aktivistov a Prešovského samosprávneho kraja proti novému grafikonu osobnej prepravy na slovenských železniciach, pripraveného ministerstvom dopravy na obdobie december 2012 – december 2013. Nový cestovný priadok likviduje na východnom Slovensku 69 vlakových spojov a ruší akékoľvek časové náväznosti zachovaných spojov. V modernej dobe 21. storočia sa vďaka tomu stane cestovanie obyvateľov severovýchodu Slovenska smerom na západ doslova utrpením a bezbrehým zabíjaním času. Stanovisko organizátorov je preto odmietavé aj k druhému (a zrejme poslednému) návrhu ministerstva, keďže absolútne ignoruje potreby občanov východného Slovenska a pripomienky Prešovského samosprávneho kraja. Petíciu s bezmála 10 tisíc podpismi nespokojných občanov mali organizátori petície odovzdať ministrovi dopravy do 15. júla. Zároveň ho chcú spolu s riaditeľom železničnej sekcie Kubáčkom pozvať na deň 9. decembra 2012 (teda v prvý deň platnosti nového cestovného poriadku) na železničnú stanicu do Kysaku, aby osobne vysvetľovali cestujúcim, akým skvelým zážitkom je pre nich čakanie na „svoj vlak“ 223 či 345 minút. A keďže ministerstvo dopravy svojimi rozhodnutiami úspešne kráča do Rakúsko-Uhorska 19. storočia, kedy sa železnice na Slovensku zavádzali, navrhujeme, aby všetky „osobné vagóny“ na hradilo na východnom Slovensku dobytčiakmi. To by sa ušetrilo, však?
Milan Országh