Bez modrín na tele a duši

V stredu 17. júna navštívila Prešov mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva J.  E. pani Inge Magistad. Nebola to jej jediná zastávka na ceste po Slovensku, keďže so skupinou nórskych aktivistov a aktivistiek v oblasti ľudských práv si spoločne urobili exkurziu po stave „živých“ sociálnych projektoch, do ktorých Nóri vkladajú svoje peniaze.

 

V metropole Šariša boli partnerom Nórov členovia záujmového združenia MyMamy, ktoré realizuje projekt bezpečného azylového domu pre týrané matky a ich deti, napĺňajúc tak jednu zo základných vytúžených charakteristík modernej spoločnosti – domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých. Partnermi MyMamy sú v tomto snažení Mesto prešov a nórske združenia Norasenteret IKS a The crisis center in Glämdal. Nórskym hosťom priblížila súčasný stav, ale najmä ťažké začiatky projektu, pri ktorých museli členky združenia prekonávať nedôveru, neprajnosť a protivenstvá okolia, aby mohli realizovať ušľachtilú myšlienku. Je neuveriteľné, s koľkými prejavmi ľudského sebectva a duševnej zaostalosti sa členky MyMamy stretli nielen u ľudí bývajúcich v okolí budúceho krízového centra (mimochodom, polorozbúraného a opusteného objektu vo vlastníctve mesta - bývalá materská škola), ktorú už nikto zo štvrte „lepších ľudí“, ba ani poslanci mesta „nepotrebovali“. Prehĺtali nepríjemné slová i postoje, ale nakoniec svoj cieľ dosiahli a krízové centrum sa stáva realitou.

 

Na kompletnú realizáciu útočiska pre nešťastných ľudí, matky a ich deti, ktorých život bol (a v mnohých prípadoch ešte je) plný bitky, vyhrážok, ponižovania a beznádeje bolo stanovené obdobie od 1. augusta 2014 po 30. apríl budúceho roka, kedy má byť slávnostne otvorené a nasťahujú sa do neho prví obyvatelia. Tým však aktivity prešovského združenia MYMamy nekončia, pretože záber jeho  aktivít je veľmi široký a bohatý: podporné skupiny, letné tábory, dobrovoľníctvo, prevencia na školách, činnosť expertnej skupiny (stretnutia odborníkov z rôznych zainteresovaných inštitúcií, ktoré riešia útoky a násilné činy na ženách a ich deťoch), široké sociálne poradenstvo a ďalšie formy pomoci.

 

Vráťme sa však k nórskej exkurzii. Spoločne si prezreli centrum Prešova a potom aj samotnú stavebnú rekonštrukciu budúceho domova nešťastných žien a detí. Tým sa ukazuje svetlo novej nádeje vďaka združeniu MyMamy, ktorého symbolom je svietiaci maják. 

O toto MyMamy ide

O toto MyMamy ide

Nórska skupina sledovala históriu vzniku bezbečného domu mimoriadne pozorne

Nórska skupina sledovala históriu vzniku bezbečného domu mimoriadne pozorne

Za hostiteľky bodovala Mgr. Apolónia Sejková, spokojnosť hostí vyjadrila ..

Za hostiteľky bodovala Mgr. Apolónia Sejková, spokojnosť hostí vyjadrila ..