Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Ani u nás už dávno nie je popoluškou... – Vladimír Mezencev

Ešte nie tak dávno bola u nás literatúra faktu zaznávaná a nedocenená. Napriek tomu, že vo svete o ňu rastie záujem z roka na rok. Našťastie, veľa k lepšiemu sa v tomto smere zmenilo aj na našom Slovensku. Nemalú zásluhu má na tom aj Klub spisovateľov literatúry faktu na Slovensku, na čele ktorého stojí prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., uznávaný vysokoškolský pedagóg a odborník v oblasti masmédií.

 

Popularizácii tohto neľahkého literárneho žánru pomáha aj každoročné slávnostné odovzdávanie Národnej ceny literatúry faktu Vojtecha Zamarovského, ktorá sa udeľuje za celoživotné dielo renomovaným autorom. Táto cena sa zrodila v roku 1999 ešte za života V. Zamarovského. Uznávaný  spisovateľ svetového mena dal vtedy súhlas na jeho prepožičanie tomuto oceneniu, ktoré sa udeľuje od roku 2000. Samotný  slávnostný akt udeľovania Národnej ceny literatúry faktu V. Zamarovského sa každoročne uskutočňuje v inom meste, čo umožňuje lepšiu propagáciu nielen samotnej Ceny, ale celej literatúre faktu u nás. Preto už laureátov vítali nielen v Bratislave, ale i Budmericiach, Pezinku, Trenčíne, Bojniciach, Banskej Štiavnici... V tomto roku sa slávnostné  odovzdávanie uskutočnilo v starobylej Trnave pod patronátom Trnavského samosprávneho kraja a jeho predsedu Tibora Mikuša. Bolo skutočne na dôstojnej úrovni, pričom dejiskom samotného aktu bola zrkadlová sála mestského divadla.

 

Laureátmi Národnej ceny literatúry faktu Vojtecha Zamarovského za rok 2014 sa stali Dušan Mikolaj a PhDr. Igor Mráz. Prvý z nich  sa dostal do povedomia nielen ako novinár, ale i ako spisovateľ, či už ako autor kníh, zaradených do kategórie krásnej literatúry alebo tiež kníh z oblasti literatúry faktu. Okrem toho sa dokázal uplatniť aj v politicko-spoločenskom prostredí, čí už počas pôsobenia na Ministerstve kultúry SR, alebo na Úrade vlády SR. Nového, v poradí 31. laureáta Národnej ceny literatúry faktu Vojtecha Zamarovského prítomným predstavil jeho doterajšiu literárnu činnosť s prihliadnutím na diela z oceneného žánru jeden z nestorov modernej slovenskej žurnalistiky a autor mnohých uznávaných diel literatúry faktu Ján Čomaj.

 

Druhým oceneným bol Igor Mráz. Vo verejnosti známy ako dlhoročný športový novinár, publicista, spisovateľ, funkcionár. Počas svojej športovej kariéry hrával futbal, napríklad, spoločne s najuznávanejším  slovenským futbalistom 20. storočia Jánom Popluhárom. Tá novinárska začala v roku 1953 príchodom do vtedajšieho mládežníckeho denníka Smena. Z neskúseného eléva sa v priebehu dvoch desaťročí, strávených v týchto novinách, stala skutočná novinárska hviezda. Nečudo, že oňho prejavil záujem v tých časoch najvýznamnejší slovenský denník Pravda. Aj tu odpracoval 20 rokov a potom odišiel do denníka Šport, v ktorom pôsobil ako šéfredaktor. Igor Mráz napísal 25 kníh so športovou tematikou, predovšetkým o futbale a olympiádach. Nie náhodou, veď v rokoch 1954-1990 sa ako akreditovaný novinár zúčastnil na všetkých majstrovstvách sveta a na niekoľkých letných i zimných olympijských hrách. Známa je aj jeho funkcionárska činnosť – roky pôsobil ako tajomník a neskôr predseda Klubu športových novinárov pri Slovenskom zväze novinárov, okrem toho aktívne pracoval vo Svetovej organizácii športových novinárov. Je zaujímavé, že vo veku 85 rokov stále pravidelne publikuje v rôznych printových médiách, zúčastňuje sa na rôznych športových i spoločenských akciách, predovšetkým na besedách, zameraných na problematiku športu v našej spoločnosti.

 

Celoživotnú novinársku, publicistickú a spisovateľskú prácu Igora Mráza predstavil prítomným predseda Únie slovenských novinárov (ktorej je laureát členom) a jej Klubu športových novinárov PhDr. Jozef Kuchár. Ocenil, že porota, ktorej členmi sú doterajší nositelia Národnej ceny literatúry faktu Vojtecha Zamarovského, po prvýkrát udelili to ocenenie za celoživotnú tvorbu športovému novinárovi a autorovi kníh s vyložene športovou problematikou.

 

Klub spisovateľov literatúry faktu na Slovensku má veľmi dobré meno doma i v zahraničí. Svedči o tom aj fakt, že jeho riadnym členom je prezident SR v rokoch 1999-2004 Rudolf Schuster, dlhé roky uznávaný aj ako autor mnohých kníh, od detektívok cez literatúru faktu, divadelné hry až po nádherné cestopisy. Čestným členom tohto klubu je aj prezident ČR v rokoch 2003-2013 Václav Klaus. Každý druhý rok dostáva Národnú cenu aj niektorý z českých spisovateľov. Okrem toho sa členovia klubov spisovateľov literatúry faktu z obidvoch republík pravidelne stretávajú u nás na Slovensku, alebo v ČR. Zatiaľ posledné takéto stretnutie nadviazalo v Trnave na slávnostné udeľovanie Ceny Dušanovi Mikolajovi a Igorovi Mrázovi.