Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Alexander Dubček, jeho doba a súčasnosť – Dušan D. Kerný

Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied pod vedením riaditeľa  M. Pekníka prispel výrazným podnetom do verejnej rozpravy o slovenských dejinách. Je ním publikácia Osobnosť slovenskej politiky Alexander Dubček a súčanosť. Je to mimoriadna publikácia, sprístupňuje domáce, slovenské pohľady tak ako odzneli na konferencii roku 2011. Zostavovateľka E. Petrovičová za cieľ konferencie a publikácie snahu „osloviť okrem odborníkov aj laickú verejnosť a najmä mladej generácii priblížiť vtedajšie podmienky... a ukázať koľko spoločného mali nielen ideály, ale aj smerovanie vývoja v roku 1968 v porovnaní s novembrom 1989. Publikácia sa usiluje prispieť k analýze pôsobenia A. Dubčeka v našich moderných dejinách a jeho význam pre súčasnosť“.

 

Výnimočná kniha

Cenné na publikácii je, že sa podarilo zozbierať, ako hovorí zostavovateľka, zopár čriepkov – spomienok dokumentujúcich dobu v ktorej A. Dubček pôsobil. To prispieva k mimoriadnosti publikácie, je zrejmé, že rozširuje náš obzor. Najmä a predovšetkým z odstupu takmer polstoročia nám podáva takmer úplný obraz doby a snáh slovenskej spoločnosti a slovenského národa v hnutí, ktoré mimoriadne zasiahlo do európskych dejín a medzinárodných vzťahov. Násilné potlačenie reformného procesu v roku 1968 vo vtedajšom Československu, na čele ktorého stál Alexander Dubček, sa vlastne napokon stal predohrou zániku nielen sovietskeho systému, ale Sovietskeho zväzu.

 

Cenný súhrn

Podstatné na publikácii je súhrn cenný tak pre generácie, ktoré onú dobu zažili ako aj pre nové generácie. Prof. I. Laluha prispieva novými pohľadmi k profilu Alexandra Dubčeka ako reformátora a vizionára. S. Sikora podáva hlavné body konfliktu vtedajších rokov v opise sporu Dubček kontra Novotný. M. Londák z Historického ústavu SAV precízne pripomína ako to vlastne ekonomicky bolo v roku 1968 v súvislosti so Slovenskom ako súčasťou Československa. Opätovne cenný je príspevok Jozefa Kissa na tému János Kádar a Alexander Dubček v kontexte politiky boja na dvoch frontoch. Je jediným príspevkom publikácie, ktorý ukazuje osobitné vzťahy s iným popredným politikom štátu, ktorý napokon vyslal v auguste 1968 armádu na okupáciu ČSSR. M. Štefanský rozoberá zahraničnopolitické dôsledky roku 1968 v Československu. Potom publikácia naberá doslova iné tempo – hovorí o A. Dubčekovi už ako politikovi ČSFR, od návratu do politiky v roku 1989 po tragickú smrť v roku 1992. Výnimočnou je porovnávacia štúdia P. Dinuša o vyrovnávaní sa s „komunistickou“ minulosťou. Ako vnímajú dnešní vysokoškolskí študenti politológie Dubčeka ako politika, ako politickú osobnosť takisto hovorí o súčasnosti. Osobitne dojímavá je spomienka Márie Petro – Vencelovej, ktorá vyrastala v Trenčíne s A. Dubčekom, práve tak ako spomienky osobného priateľa P. Polláka a zvlášť televíznej osobnosti Dany Hermanovej. Pre dnešnú kultúrnu verejnosť je mimoriadne zaujímavá štúdia E. Londákovej, podnetným spôsobom z dnešného pohľadu historičky analyzuje o. i. vzťahy českých a slovenských intelektuálov, rozdielne názory v chápaní postavenia Slovenska. A v mnohom tým aj tému slovenského „predjaria“ roku 1968, čo je vlastne dramatický vývoj od roku 1969 do roku 1967.

K publikácii sa vrátime osobitným komentárom

 

Autorom fotografii z prezentácie publikácie o Alexandrovi Dubčekovi, ktorá bola Malej kongresovej sále vydavateľstva SAV VEDA v Bratislave za účasti synov A. Dubčeka, viacnásobného veľvyslanca SR Milana Dubčeka a MUDr. Pavla Dubčeka je Dušan Kerný

Televízna osobnosť Dana Hermanová a prof. Ivan Laluha

Televízna osobnosť Dana Hermanová a prof. Ivan Laluha

MUDr. Pavol Dubček a televízna osobnoisť Blažena Kočtuchová

MUDr. Pavol Dubček a televízna osobnoisť Blažena Kočtuchová

Prezentácia novej knihy o osobnosti A. Dubčeka, sprava syn P. Dubček,. D. Hermanová, I. Laluha, P. Pollák a riaditeľ UPV SAV M. Pekník

Prezentácia novej knihy o osobnosti A. Dubčeka, sprava syn P. Dubček,. D. Hermanová, I. Laluha, P. Pollák a riaditeľ UPV SAV M. Pekník