AKTUÁLNE: Politizácia otázky jadrovej bezpečnosti je nebezpečná – Robert Fico

Slovensko očakáva od Rakúska rešpekt v súvislosti so svojou jadrovou politikou. Vo Viedni to 18.11.2013 vyhlásil predseda vlády SR Robert Fico, ktorý varoval, že politizácia otázky jadrovej bezpečnosti je nebezpečná, informovala rakúska tlačová agentúra APA. Hosť z Bratislavy ocenil súčasne príslušné kontakty na bilaterálnej úrovni a označil ich za veľmi transparentné.

Ako konštatoval Robert Fico vo svojom vystúpení na pôde Diplomatickej akadémie, medzi oboma krajinami nejestvujú žiadne otvorené politické otázky. To umožňuje plne sa koncentrovať na pozitívnu agendu. Slovenský premiér v prejave ocenil vzťahy s Rakúskom a menoval viaceré príklady dobrej spolupráce predovšetkým v oblasti infraštruktúry a investícií. Súčasne vyjadril nádej, že výsledky dosiahnuté za 20 rokov od vyhlásenia nezávislosti SR sú iba začiatkom úspešnej cesty. Robert Fico uviedol, že Rakúšania a Slováci vzájomne naďalej o sebe vedia málo a žijú v oddelených svetoch. Zároveň poznamenal, že aj eufória z otvorenia štátnych hraníc sčasti oslabla pre strach niektorých ľudí v Rakúsku. V tejto súvislosti upozornil, že katastrofálne prognózy o nekontrolovanom prúde kriminálnikov a lacnej pracovnej sily po vstupe SR do Európskej únie v roku 2004 sa ukázali ako neopodstatnené. Naopak, napríklad slovenské zdravotné sestry a lekári sa na rozvoji rakúskeho zdravotníctva podieľali neoceniteľným prínosom.

Na margo postupu voči extrémizmu a nacionalizmu hovoril predseda vlády SR o nutnosti inovatívnych opatrení s cieľom zabrániť ich šíreniu a Slovensko označil v tejto oblasti za príkladnú krajinu. Extrémistické politické strany v nej nemajú mnoho priestoru, konštatoval. Robert Fico vo svojom vystúpení ocenil rakúske know-how v súvislosti s dianím na trhu práce a za jeden z najdôležitejších exportných artiklov alpskej republiky označil duálny systém vzdelávania.

Rakúsko a Slovensko spájajú dobré susedské vzťahy, v ktorých chceme naďalej pokračovať. Vo Viedni to dnes po pracovnom stretnutí s predsedom vlády SR Robertom Ficom vyhlásil rakúsky spolkový kancelár Werner Faymann. Informoval o tom Úrad rakúskeho spolkového kancelára na svojej webovej stránke. Podľa Faymanna obe krajiny dobre spolupracujú na európskej úrovni. Boj proti nezamestnanosti mladých ľudí musí mať v Európe najvyššiu prioritu, čo je osobitne dôležité pre SR s vysokou mierou nezamestnanosti tejto časti populácie, zdôraznil. Obaja štátnici sa v rakúskej metropole prihlásili k nutnosti dane z finančných transakcií. Rakúsky kancelár v tejto súvislosti poznamenal, že je preto potrebný plynulý pokrok práce šéfov rezortov financií na európskej úrovni.

Werner Faymann, ktorý s hosťom z Bratislavy hovoril aj o uskutočnení hospodárskeho fóra na znak vynikajúcej spolupráce oboch krajín v tejto oblasti, využil stretnutie na zopakovanie všeobecných obáv z mierového využívania jadrovej energie, osobitne v súvislosti s plánovaným rozšírením JE Mochovce. Rakúsko bude na európskej úrovni naďalej trvať na striktnom dodržiavaní všetkých ekologických aspektov Európskej únie slovenskou stranou, vyplynulo zo slov rakúskeho kancelára, ktorý sa vyslovil aj za zintenzívnenie dvojstranného dialógu na úrovni expertov.
TASR