Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Aktívny a tvorivý jubilant prekročil sedemdesiatpäť rokov – Jozef Brehár

V minulých dňoch sa na pôde redakcie internetových novín Slovenský rozhľad konalo milé stretnutie. Náš dlhoročný kolega, Milan Országh, redaktor, publicista a fotoreportér, člen Únie slovenských novinárov, oslávil sedemdesiatpäť rokov plnohodnotného života. K narodeninám mu prišli zaželať všetko najlepšie okrem iných aj dlhoročný športový funkcionár, čestný predseda Slovenského kolkárskeho zväzu a poslanec NR SR Stanislav Kubánek, predseda Únie slovenských novinárov Jozef Kuchár a športový redaktor Vladimír Mezencev.

 

Jubilant patrí do kategórie mužov, ktorí v pomerne vysokom veku vzhľadom na svoju aktivitu, činorodosť a schopnosť byť užitoční, sú stále obklopení rôznymi povinnosťami a náročnými predsavzatiami. Azda aj preto dosiahol v doterajšom živote pomerne veľa rôznych úspechov.

Životné jubileum je príležitosťou nielen na oslavu, ale aj na bilancovanie uplynulej etapy. V prípade Milana Országha je čo hodnotiť. Veď dosiahol veľa v rôznych pracovných a spoločenských pozíciách. Azda najväčší kus novinárskej práce odviedol ako redaktor v Prešovskom večerníku, kde pôsobil vyše pätnásť rokov. Uznanie si zaslúži jeho činnosť v novinárskych organizáciách. Patrí k zakladajúcim členom Združenia slovenských novinárov a na sneme 3. októbra 1992 v Nitre ho zvolili za predsedu Kontrolnej komisie združenia. Od roku 1998 je aktívnym členom Únie slovenských novinárov a v súčasnosti pracuje ako redaktor internetových novín Slovenský rozhľad.

 

Rozsah jeho aktivít je stále veľmi bohatý. Okrem redakčnej práce sa venuje hudbe, vystupuje na rôznych podujatiach, organizuje rôzne výstavy výtvarníkov aj fotografov. Koníčkom sa mu stala turistika a s ňou Vysoké Tatry. Na oddych nepomýšľa, za prvoradé vždy považoval a považuje, keď ľudia na rôznych vedúcich miestach konajú zodpovedne a dôsledne. V práci novinára to platí dvojnásobne.

 

Nuž a čo zaželať oslávencovi? Predovšetkým v dobrom zdraví čo najviac úspechov v rôznych oblastiach a mnoho energie pre splnenie osobných plánov a predsavzatí.