Ako skončí zatiaľ najúžasnejší projekt ľudstva? – Milan Országh

Keď americká vesmírna agentúra NASA „nainštalovala“ na obežnej dráhe okolo zeme tzv. Hubbleov vesmírny ďalekohľad (HST), nikto ani netušil, akým obrovským prínosom pre vedomosti ľudstva sa stane. O niekoľko dní bude mať tento 11 tonový umelý vesmírny objekt, obiehajúci našu planétu vo výške 600 kilometrov s dobou obletu 97 minút, malé výročie. Vypustený bol 24. apríla 1990, po dlhých rokoch príprav, korektúr a vylepšovaní projektu. Žiaľ, po prvotnom nadšení astronómovia zistili, že vďaka nepresnej výrobe zrkadla sú prichádzajúce obrázky neostré, rozmazané a teda ťažko spracovateľné a použiteľné. Po zistení príčiny a príprave technických zariadení na odstránenie závady bola v roku 1993 vyslaná misia astronautov, ktorá dokázala korekciami nastaviť prístroj tak, že odvtedy jeho obrázky z hĺbok vesmíru doslova ohurujú celé ľudstvo. Ako napríklad svetoznáme zábery tzv. Stĺpov stvorenia (na obr. č. 3). O obrovskom prínose tohto zariadenia pre vedu, poznanie vesmíru, jeho vzniku, štruktúre a živote nemožno vôbec pochybovať.

 

Dňa 11. mája 2009 bola vyslaná k údržbe teleskopu posledná, piata servisná misia. Pretože každý let k teleskopu je mimoriadne finančne nákladný a pre astronautov nebezpečný, nikto už nechce ďalšie peniaze do údržby HST investovať a riskovať. Vďaka extrémnym podmienkam vo vesmíre prístroje rýchlo starnú, takže je iba otázkou času, kedy sa HST odmlčí. Ak sa skôr nestane, že vďaka postupnému klesaniu k zemi vplyvom síce riedkej, ale predsa len brzdiacej atmosféry, v nej nezanikne.

 

Buďme však optimisti a dúfajme, že projekt nástupcu tohto ďalekohľadu, ktorým má byť modernejší a odolnejší vesmírny ďalekohľad Jamesa Weba (mal by byť „ukotvený“ na tzv. vysokej obežnej dráhe), bude dotiahnutý do zdarného konca a na  jeho realizáciu bude dostatok peňazí. Jeho nasadenie je naplánované už v priebehu budúceho roka.

Kým stále pracujúci vesmírny teleskop je pomenovaný podľa vynikajúceho amerického astronóma Edwina Powella Hubble (1889 – 1953), objaviteľa rozpínavosti vesmíru (1929) autora prvej klasifikácie galaxií a ďalších objavov, jeho nástupca by mal niesť meno v poradí druhého šéfa NASA Jamesa Weba, ktorý vesmírnu agentúru úspešne riadil v období prvých pilotovaných vesmírnych letov (1961 až 1968). Teleskop novej generácie by mal byť podstatne ľahší od Hubbleovho a mal by sa vznášať nad našou planétou po orbite s minimálnou vzdialenosťou 374 tisíc km a maximálnou 1,5 milióna km.

 

V pondelok 24. apríla sa teda pozrite na oblohu  a s úctou si pripomeňte, že tam kdesi hore sa nachádza výsledok projektu, reprezentujúci um a technický pokrok, projektu, ktorý je možno najzmysluplnejším v dejinách ľudstva.  

Hubblov teleskop slúži astronómom už vyše štvrťstoročia

Hubblov teleskop slúži astronómom už vyše štvrťstoročia

Obrázok vľavo pred a vpravo po oprave teleskopu v r. 1993

Obrázok vľavo pred a vpravo po oprave teleskopu v r. 1993

Stlpy stvorenia v oblasti Orlej hmloviny

Stlpy stvorenia v oblasti Orlej hmloviny