Ako a kedy sa to uzavrie? – Arpád Popély

Možno povedať, že všetky nové členské krajiny únie iba s nemým úžasom prizerajú pripravovaným rozhodnutiam 3 mocných – NSR, Francúzska a Talianska – v otázkach  x-tého  pokusu návrhu na vyšší stupeň európskej integrácie. Veľké mienkotvorné médiá na západe tiež boli opatrné v publikovaní všetkých  9 strán dokumentu s názvom  „Silná Európa vo svete neistôt“. Analytici hovoria, že dokument mal utlmiť šírenie euroskepticizmu po brexite, avšak v podstate odpovedá zdvojnásobením tempa homogenizácie EÚ.  V praxi to bude znamenať, že národné štáty sa budú musieť vzdať svojich kompetencií v oblasti ozbrojených síl, spravodajských služieb,  daňového systému, kontroly hraníc, vízovej a vysťahovaleckej politiky.  Všetko je naplánované tak, aby to bolo po mnohých dvoj, či trojstranných rokovaniach medzi európskymi lídrami, ako aj s Gréckom, uzavreté na summite v Bratislave 16.septembra 2016.

 

V oblasti obrannej politiky, v prípade definitívneho odchodu V. Británie, európska stratégia by sa veľmi oslabila, veď V. Británia disponuje po Francúzsku druhou najväčšou armádou v Európe.

 

Veľmi dôležitou oblasťou rokovaní je Európsky fond pre strategické investície / EFSI/ , tzv. Junckerov plán.  Aj francúzsky prezident sa vyjadril, že podporí myšlienku  zdvojnásobenia objemu finančných prostriedkov pre fond.

 

Reálne to bude znamenať ešte väčšie možnosti pre staré členské  krajiny, ktoré sú schopné predkladať dostatočne kvalitné projekty na financovanie z EFSI. Novým členským krajinám sa to doposiaľ nedarí... Presadzuje sa aj zriadenie spoločného ministerstva financií krajín eurozóny.

Bude to definitívny prvý krok k rozbehnutiu procesu dvojrýchlostnej Európy? Asi áno.

 

Pre krajiny ako Maďarsko, Rakúsko, ale i Dánsko a Švédsko nastanú vážne problémy, ak  sa začne realizovať plánovaná myšlienka obnovenia Schengenu v plnom rozsahu v rámci v rámci kontroly hraníc.  A sem zapadá aj návrh slovenského premiéra R. Fica o tom, aby sa v oblasti migrácie všetka energia sústredila na projekty, v ktorých máme zhodu. Tam, kde zhody niet, navrhuje Fico diskusiu. V rovnakom duchu o otázkach migrácie hovoril aj premiér Česka.

No, ale všetkým je známe stanovisko 3 silných o rozdeľovaní migrantov...