Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Adventné marginálie – Dušan Konček

Po Pochode za život zaznel na Slovensku, rovnako nástojčivo, Pastiersky list biskupov Slovenska. Naozaj v správny čas. Pri tohtoročnom výročí pásu Berlínskeho múru povedal nezvaný a nezvolený prezident EÚ Van Rompey doslova, že pojmy „rodina“ a „národ“ patria na smetisko dejín. To je skutočne úvaha na diagnózu pre psychiatra. Majú pravdu biskupi Slovenska, keď hovoria v súvislosti s tzv. gender ideológiou o kultúre smrti. Sodomizacia, ktorá sa valí aj na kresťanské Slovensko je ako Boží trest. Pochod za život a teraz Pastiersky list biskupov Slovenska je jedinou obranou. Je smutné a nepochopiteľné, že Pochod za život na ktorom sa zúčastnilo v Košiciach takmer sto tisíc ľudí nenašiel odozvu u predstaviteľov štátu, ale ani u slovenského prezidenta. Bola to predsa masová akcia slovenských ľudí, rodín. Tým, že štátni predstavitelia mlčali vyjadrovali mienku časti tzv. novín, ktoré Pochodu za život nevedeli prísť na meno. Aj teraz po Pastierskom liste s naň vrhli ako sršne na sladké hrozno. Sympatické bolo na Pochode za život, že tam bolo mnoho mladých ľudí, teda tých mladých ľudí, ktorí dnes nemajú na Slovensku prácu, logicky tam nebol tí, ktorých vlády SR vyhnali do sveta. Sodomizacia, ktorá je orientovaná hlavne na mladých sa šíri krajinami od nás na Západ, ako mor, ako trest za naše skutky, ktoré ľudia páchajú na celej planéte. Je to nová otrokárska vlna, ktorá sa snaží zotročiť ľudí, a spolu s modernými technológiami urobiť z nich poslušné stáda novej ideológie, globálnej ideológie . Slovensko je v týchto snahách malým ostrovčekom v srdci Európy, na ktorý sa chystajú aby ho vzali do svojho jarma. Týmto snahám sa treba postaviť, tak ako sa postavili v Pastierskom liste biskupi Slovenska. Slovensko dnes čelí a musí čeliť týmto tlakom rozhodným postojom, rozhodným hlasom, rozhodnými činmi. Aj týmto spôsobom, deštrukciou rodiny sa ničia národy, Van Rompey to povedal celkom jasne a nehovoril to za seba ale za Európsku úniu. Cirkev vždy prežila, vojny, pogromy, prenasledovania, prežila za každú cenu a niekedy to bola cena dosť vysoká, ktorá dokonca zničila aj jednotlivcov, aj skupiny. Ukazuje sa však, že na Západ od našich hraníc sa podarilo kresťanstvo likvidovať a likviduje sa ďalej, aj preto sodomizacia spoločnosti prechádza v týchto krajinách pomerne ľahko, pozrite na kresťanské Francúzsko, Nemecko, kde sú všetci kresťania, kde sa stratili ? Vo Francúzsku aj bojovali ale štátni predstavitelia ich umlčali. V novinách, ktoré sú nositeľom štafety sodomizácie Slovenska, SME, že Pastierskemu listu najviac zodpovedá nový slovenský župan v Banskej Bystrici. Až takéto mentálne retardované zbrane používajú. Ani sa nečudujme, ich autori zodpovedajú tomu čo píšu. Marine Le Penova to nedávno vystihla presne, keď povedala, že prívlastok extremistický sa dáva človeku, vlastencovi, skrze politikov a maistreamu, aby sa ho ľudia báli, aby sa vyvolal pocit strachu. Títo nebezpeční pisálkovia vlastne nazvali slovenských biskupov extrémistami, nehovoriac už o iných prívlastkoch, ktorých sa im dostalo. Kresťania Slovenska by tento mainstream mali jednoducho ignorovať a tak ich poslať na smetisko dejín, rovnako ako politikov a štátnikov, ktorí sa vyjadrujú podobne. Ukážme Slovensku a nielen Slovensku, v čase Adventu a v čase Vianočnom, že tento človečí mor našou krajinou neprejde. Nech v slovenských kostoloch znie Pochod za život