A. Danko vyzýva A. Kisku, aby vymenoval ústavných sudcov

Bratislava 20. marca (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska by mal vymenovať ústavných sudcov. Vyzýva ho na to predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS). "Nič nebráni tomu, aby pán prezident z navrhnutých kandidátov vymenoval sudcov Ústavného súdu SR," povedal na dnešnej tlačovej konferencii v parlamente Danko.

 

Kritizuje Kiskovu nečinnosť, hovorí o svojvôli. "Vyzývam Andreja Kisku na väčšiu zodpovednosť a na to, aby ďalej nespôsoboval škodu ľuďom, ktorí sa dnes nevedia dovolať spravodlivosti na Ústavnom súde," uviedol Danko, podľa ktorého škoda ľuďom vzniká blokovaním činnosti Ústavného súdu. Zároveň si myslí, že by sa mala začať spoločenská debata o zmene výberu ústavných sudcov.

 

Na Kisku apelovala koalícia už minulý týždeň. Prezident vtedy reagoval, že dodrží svoj sľub, rešpektuje stanovisko Benátskej komisie a bude konať, hneď ako Ústavný súd rozhodne o sťažnostiach kandidátov. Na základe rozhodnutia súdu bude jasné, ktorí z pôvodných kandidátov sú ešte stále kandidátmi.

 

Benátska komisia vo svojom stanovisku uviedla, že podľa Ústavy SR je slovenský Ústavný súd konečným rozhodcom v ústavných veciach. "Nie je úlohou Benátskej komisie preskúmať rozhodnutia ústavných súdov o interpretácii 'ich' ústavy rovnakým spôsobom, ako by to urobil vyššie postavený súd. Preto pri odpovedi na otázky slovenského prezidenta Benátska komisia nemôže rozhodnúť namiesto Ústavného súdu. Jedine ÚS môže s konečnou platnosťou rozhodnúť ústavnoprávne spory spôsobom zaväzujúcim všetky strany," píše sa v stanovisku.

 

Benátska komisia odporúča všetkým stranám rešpektovať budúci nález ÚS. Komisia ďalej navrhuje pri najbližšej reforme procesov týkajúcich sa ÚS zaviesť kvalifikovanú väčšinu pre voľby kandidátov na sudcov ÚS spoločne s primeranými mechanizmami proti zablokovaniu a umožniť senátom ÚS predložiť obzvlášť dôležité veci plénu.

 

Taktiež navrhuje, aby prezident alebo jeho zástupcovia mali možnosť aktívne sa zúčastňovať na procese posudzovania kandidátov v parlamente. Ústavný súd by mal podľa Benátskej komisie vyhlásiť svoje rozhodnutie až vtedy, keď už je k dispozícii písomné vyhotovenie.

 

Trinásťčlenné plénum ÚS je nekompletné po tom, ako prezident odmietol vymenovať sudcov na celkovo tri uvoľnené miesta. Odmietnutí kandidáti, ktorých v minulom volebnom období schválila Národná rada SR, podľa neho nespĺňali nároky spojené s takýmto postom. Došlo k sporom o to, či na takýto postup mal oporu v ústave, pričom ÚS rozhodol, že prezident porušil práva sťažujúcich sa kandidátov. Kiska označil rozhodnutia ÚS ako vnútorne rozporné. ÚS v súčasnosti rozhoduje o ďalšej sťažnosti odmietnutých kandidátov.