A čo keď už Smer nebude vládnuť?

„Veľmi som sa potešil, že medzi dnes ocenenými bol aj Radomír Žingor (preberal si medailu za svojho otca Viliama Žingora, ktorý bol jedným z organizátorov partizánskeho hnutia na Slovensku – pozn. red.) pretože keď som 29. 9. 1992 za skupinu poslancov predkladal návrh zákona, aby sa 29. august stal štátnym sviatkom, rozprúdila sa debata o zmysle, význame a odkaze SNP.

Neboli sme v dobrej situácii... a musím povedať, že práve vystúpenie poslanca za HZDS Radomíra Žingora, ako syna popraveného partizánskeho veliteľa, zvrátilo celú diskusiu správnym smerom.

 

Pravda je taká. Iniciátormi na ustanovenie štátneho sviatku SNP sme síce boli my z SDĽ, no ak by sa k tomu nepripojili poslanci HZDS, tak parlament ho jednoducho neprijme! “, takto sa prihovoril delegátom zjazdu exminister a exposlanec NR SR Pavol Kanis. A to, na čo poukázal ďalej, bolo nielen zaujímavé, ale aj štátotvorne kriticky tvrdé.

„Keď som nedávno robil rozhovor pre Bojovník (dvojtýždenník SZPB), ako vlastne vznikalo povstanie, tak som si prešiel všetko, čo bolo odvtedy napísané. A musím povedať, že produkcia historického ústavu SAV, Múzea SNP a VHÚ , čo je niekoľko desiatok prác, skvelých prác, vďaka ktorým dnes už nikto nemôže povedať, že nemáme dostatok poznania.“  

 

Problém aj po štvrťstoročí

„Spravím teraz skok od toho, čo bolo vtedy, k tomu, čo je dnes. Chcem totiž upozorniť na jednu vec, ktorú beriem ako problém aj po takmer 25 rokoch.

SNP je štátny sviatok. No a štátny sviatok znamená, že ide o sviatok tohto štátu, čiže, že všetky inštitúcie sa majú správať tak, ako im to určuje protokol štátneho sviatku.  Štátny sviatok teda neznamená, že je to záležitosť nejakého prezidenta, nejakého premiéra, či nejakého predsedu slovenského parlamentu!

Lenže náš problém znie, že štátny sviatok Výročie SNP nemá ani po štvrťstoročí sformulovaný svoj protokol (!), ktorý má byť jeho normou i spôsobom, ako sa má oslavovať.

 

Ak protokol budeme mať, tak na čele štátu, štátnej správy sa môže objaviť ktokoľvek, vždy sa musí správať tak, ako mu to nariaďuje štátny protokol. Inak bude mať problém. Lebo toto už nie je na jeho uvážení, na jeho osobnej svojvôli. I keby išlo o sviatok, za ktorý jeho vlastná strana nehlasovala.

Štátny sviatok je povinnosťou a táto povinnosť má byť upravená protokolárne. Lenže Slovenská republika, opakujem, takýmto niečím nedisponuje!

Preto výzvy na to, ako má pracovať organizácia, ako má pôsobiť na vláde..., to je určite všetko dobré i povzbudzujúce a zaslúžite si za to obdiv. No toto je štátny sviatok, ktorého protokol určuje, čo sú inštitúcie automaticky povinné.

Povedané inak, otázka pamäti tohto národa predsa nemôže byť záležitosťou nejakej aktivity jednej organizácie, aj keď je to naša a moja organizácia, ale má to byť predovšetkým záležitosťou štátneho výchovno-vzdelávacieho systému!

 

Pamäť národa sa netvorí ani cez inštitúciu, ktorá to má v názve, ale sa tvorí cez výchovno-vzdelávací systém. To znamená, ak tu máme vládu jednej strany, tak jej minister školstva musí mať prvoradý záujem. aby sa štátny sviatok (napr. SNP) patrične odrážal v osnovách a mal na to vyhradený aj patričný čas na jeho výklad.

Fyzika, matematika je záležitosťou získavania poznatkov, ale také spoločensko-vedné veci, akými sú dejiny, vlastiveda a pod., tak poznatky sú iba predpokladom toho, aby vzdelávaný dosiahol pocit, ktorý si žiada štátna doktrína tohto štátu.

 

Znamená to, že stretnutia s mladými ľuďmi..., to všetko je záslužná vec, no môžete robiť isté veci koľko chcete, na koľko vám ruky stačia, ale keď verejnoprávne médiá dvakrát premietnu film „Garda“, tak máte po výsledkoch!!! Lebo dosah verejnoprávnych médií má iný rozmer, ako to, že vy sa budete snažiť.

Pýtam sa teda, aká je vlastne deľba práce v tomto štáte? Je veľmi priaznivé, že je tu strana, ktorá sa k tomu hlási. Ale čo potom, ak tu už nebude vládnuť? Potom si tí, čo po nej nastúpia, budú si zase voľne vykladať čo spravia?

 

Preto by som nástojil, aby aj naša organizácia vyvíjala tlak na to, že adekvátne štátnemu sviatku sú riešenia a opatrenia, ktoré sa týkajú protokolu fungovania štátnej inštitúcie a verejnoprávnej inštitúcie a čo sa týka pamäti národa, tak fungovania výchovno-vzdelávacieho systému.

No a tu si treba povedať aj jednu základnú vec. Tým, že ľudia majú stále viac rozumu a informácií, tak štátny sviatok nemôže byť degradovaný len na jedno a to isté, čo sa učia. Štátny sviatok Výročie SNP, tak ako povstanie z meruôsmych rokov, tak ako 68. rok, tak ako 89. rok..., to sú jednoducho udalosti, na ktorých sa majú deti učiť o tom, čo je význam, zmysel a odkaz historických udalostí.

Meradlom úspechu tu však nie sú len osvojené poznatky, ale to, či z tých, ktorí sú vzdelávaní, vyrastajú vlastenci tohto štátu a a poradni občania demokratickej spoločnosti!“   

Zaznamenal Vladimír Mikunda