Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Životaschopná a príťažlivá

V minulých dňoch uplynulo už trinásť rokov od chvíle, keď sa početná skupina novinárov a publicistov pod vedením nebohého Gaba Zelenaya rozhodla opustiť potápajúce sa Združenie slovenských novinárov, ktoré vzniklo v roku 1992 a založiť novú stavovskú organizáciu. Stalo sa tak na sklonku roku 1998, keď vznikla tretia novinárska organizácia pod názvom Únia slovenských novinárov – seniorov. Jej predsedom sa stal Gabo Zelenay, na posty podpredsedov nastúpili Jozef Kuchár, Imrich Gräffinger a Milan Piovarči. Tajomníčkou sa stala Elena Stušková, hospodárom Rudolf Kuchta, pokladníčkou Adela Lettrichová. Členkami rady boli Valika Grebečiová a Elena Milecová. Únia sa pomerne rýchlo dostala do povedomia nielen novinárskej obce, ale aj širokej verejnosti. V jej radoch pôsobili výrazné osobnosti. Okrem iných publicisti, spisovatelia, aktívni novinári, právnici aj manažéri. K najaktívnejším, ktorí obetavo budovali autoritu novej organizácie patrili Ladislav Ťažký, Laco Zrubec, Peter Ševčovič, Anton Hlinka, Belo Polla, Miloslav Ambrus, Tibor Bajchy, Tibor Molek, Peter Trsťan, Dodo Bujna, Július Binder, Pavol Bley, Július Boško, Jozef Darmo, Roman Hofbauer, Augustín M. Húska, Dušan D. Kerný, Katarína Kozlovská, Ábel Kráľ, Ivan Mauer, Jaroslav Rezník st., Fraňo Rutkay, Jozef Šucha, Elena Šebová, Juraj Tevec, Katarína Tóthová, Jana Moravcová, Viliam Veteška, Bohuš Zvrškovec, Ladislav Tomášek, Igor Mráz, Milan Lieskovský, Milan Smolík, Milan Országh, Vladimír Mezencev a desiatky ďalších osobností spoločenského a kultúrneho života.

Uplynulú etapu pôsobenia a celkovej činnosti ÚNIE zhodnotili na svojom februárovom zasadnutí členovia RADY ÚSN. Konštatovali, že Únia slovenských novinárov – seniorov, splnila svoje poslanie aj stanovené ciele. Charakterizujú ju úspechy, elán a nadšenie väčšiny členov. Pôsobila v čase, keď na Slovensku pod vedením Mikuláša Dzurindu zavládol nepokoj, nespravodlivosť, tvrdé súboje vo vládnom koaličnom zoskupení, korupcia a klientelizmus, ktoré výrazne zvýšili nedôveru nielen k vládnym stranám a parlamentu, ale žiaľ aj k novinám a novinárom v službách vládnej moci. V takomto čase ÚNIA žila, pracovala a prežívala. Jej členovia rôznymi akciami a podujatiami pomáhali zvyšovať slovenské povedomie a podnecovať v tomto zmysle tvorbu publicistických materiálov. Po siedmych rokoch vedenie organizácie pripravilo podmienky pre zmenu názvu, ktorú si vynútilo zloženie členskej základne. Prišli noví členovia z radov mladej generácie. Od roku 2005 pôvodné zámery, program a stanovené úlohy realizuje Únia slovenských novinárov, ktorá má 305 členov a vedie ju RADA v zložení: Jozef Kuchár (predseda), Dušan D. Kerný, Vladimír Dobrovič, Andrej Maťašík, Milan Piovarčí, Jozef Šucha, Adela Lettrichová, Vladimír Zeman a Roman Hofbauer.

Žiaľ naše rady v ostatných rokoch okrem iných navždy opustili Pavol Števček, Fraňo Rudkay, Miloslav Ambrús, Anton Goldbach, Eduard Ďuďa, Katarína Kozlovslá, Viliam Veteška, Emil Valko, Pavol Bley, Peter Ševčovič, Elena Stušková, Štefan Šolty, Elena Milecová, Imrich Graffinger, Ladislav Ťažký a Martin Babic.
K úspešným počinom ÚNIE patria tradičné semináre, rôzne stretnutia a besedy s významnými osobnosťami spoločenského, ekonomického, politického a kultúrneho života. Na podnetných besedách na pôde ÚNIE sa v predchádzajúcom období okrem iných zúčastnili: prof. MUdr. Viliam Fischer, akademik Milan Čič, MUDr. Jaroslav Fábry, Ábel Kráľ, Štefan Rosina st., Vladimír Mečiar, Rudolf Schuster, prof. Matúš Kučera, Anton Hlinka, Ján Tužinský, Pavol Janík, Pavol Kandráč, rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prof. Daniel Kluvanec, Dušan Jarjabek, Dušan Ondrejovič, Peter Staněk, Viliam Veteška, Štefan Harabín, Tibor Bajchy, Koloman Ivanička, Ján Cuper, Claude Baláž, Katarína Tóthová, Richard Frimmel, Viliam Soboňa, Dušan Čaplovič, Sergej Kozlík, Rastislav Tóth, Ján Štefanovič, Ladislav Deak, Milan Melník, Jozef Golonka, Jozef Mravík, Ivan Oravec, Jozef Trojak, Marián Tkáč, Andrej Ferko, Milan Ftáčnik a Ján Čarnogurský.
ÚNIA bola a je apolitická a práve tento fakt jej umožňuje otvárať v rámci rôznych diskusií aj problémové celospoločenské témy a na besedy pozývať politikov, významných odborníkov z rôznych oblastí a predstaviteľov politických strán. Trvalý záujem o členstvo potvrdzuje, že aj v zložitých podmienkach je naša novinárska organizácia životaschopná a príťažlivá.

Jozef Kuchár