Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Žiadny Balkán, ale vyspelá stredoeurópska krajina – Vladimír Mezencev

NEVYUŽITÉ MOŽNOSTI VÝHODNEJ SPOLUPRÁCE

Slovinsko je úžasná krajina, nám veľmi blízka. Spája nás s ním veľmi veľa. Časť spoločných dejín či pokrvná príbuznosť, veď Slovinci patria do pestrej rodiny slovanských národov. Vo svete si nás dodnes stále pletú, i keď oba národy majú už svoje samostatné štáty. Podobné mená krajín, podobné štátne symboly. Takmer kuriózne je to, že v slovinskom jazyku prídavné meno slovinský znie doslova „slovenský“! Takže toho, čo nás spája je skutočne dosť.

 

Napriek tomu sme o Slovincoch dlho veľa nevedeli. Jeden čas sme o nich hovorili ako o Juhoslovanoch a pretože Slovinsko bolo súčasťou Juhoslávie tak sme ich dokonca mali za balkánsky národ! Nuž, strieľali sme skutočne poriadne vedľa. Slovinsko patrí medzi alpské krajiny, teda štáty, na území ktorých sa nachádzajú časti Álp ako Rakúsko, Švajčiarsko, Francúzsko, Taliansko, Lichtenštajsko, Nemecko a samozrejme Slovinsko so svojími Julskými a Savinjskými Alpami s najvyšším štítom Triglav /2864 m/.

 

Slovinsko sa podobne ako Slovensko stalo členskou krajinou EÚ v roku 2004 a oba štáty používajú ako vlastnú menu euro. Krajina, viac než o polovicu menšia ako naša republika, má však nielen Alpy, ale aj prístup k Jadranskému moru. Pokiaľ bola súčasťou Juhoslávie slúžila ako vzor ostatným zväzovým republikám: vysokou produktivitou a organizáciou práce, vyspelosťou priemyselnej výroby, HDP na jedného obyvateľa a teda celkovou životnou úrovňou, ktorá bola výrazne vyššia, než bol juhoslovanský priemer... Charakterové vlastnosti Slovincov – pracovitosť, vytrvalosť, a zmysel pre cieľavedomosť a disciplínu sa prejavujú aj v športe, predovšetkým v kolektívnych odvetviach.

 

Mostom medzi Slovenskom a Slovinskom boli dlhoročné partnerské kontakty dvoch hlavných miest, teda Bratislavy a Ľubľany, ktoré pretrvali aj do súčasnosti a čo je najdôležitejšie, vždy boli priame, ľudské a bez zbytočného formalizmu.

 

SLOVINSKO V KOŠICIACH

Len nedávno sa v druhom najväčšom meste republiky, v Košiciach, uskutočnili Slovinské dni na ktorých sa osobne zúčastnila Jej excelencia, veľvyslankyňa Slovinskej republiky v Bratislave Bernarda Gradišniková s tímom svojich spolupracovníkov, medzi ktorými bol aj ekonomický radca veľvyslanectva Roman Weixler. Túto akciu využila aj Košická regionálna komora SOPK, ktorá spoločne s Východoslovenskou investičnou agentúrou a Veľvyslanectvom Slovinskej republiky v Bratislave usporiadali Slovensko – Slovinské obchodné stretnutie podnikateľov. Na toto podujatie prišli aj maďarskí diplomati z Generálneho konzulátu Maďarska v Košiciach a primátor mesta Richard Raši.

 

Dominantou stretnutia podnikateľov bola prezentácia slovinského prístavu Koper. Charakterizuje ho moderné vybavenie, vynikajúca poloha, blízka vzdialenosť od Slovenska a neustále rozširovanie a tým zvyšovanie kapacity na prekládku tovaru. Žiaľ, slovenské firmy ho nevyužívajú až tak, ako by bolo výhodné pre všetkých zainteresovaných na obchodných transakciách. Na stretnutí sa veľa hovorilo aj o slovinských vínach. Práve v tom čase bol v Košiciach aj Festival vín s medzinárodnou účasťou a zo štyroch slovinských značiek prihlásených do súťaže dve z nich získali zlaté medaily!

 

V rámci svojej pracovnej návštevy Košíc nám pani veľvyslankyňa poskytla krátky rozhovor:

 

Slovinsko sa po prvýkrát oficiálne predstavilo v Košiciach. Prečo ste si ich vybrali?

Doteraz sme podobné podujatia organizovali iba v Bratislave. Košice sú však druhé najväčšie mesto na Slovensku, dosť vzdialené od Bratislavy a preto sme sa rozhodli práve pre ne. V budúcnosti chceme podobné podujatia pripravovať aj v iných slovenských mestách.

 

O oficiálnom partnerstve Bratislavy s Ľubľanou sa vedelo dosť aj v minulosti, ešte počas existencie Česko-Slovenska a Juhoslávie. Existujú však ešte ďalšie priame kontakty medzi slovenskými a slovinskými mestami?

Žilina má podpísanú zmluvu o partnerstve s Mariborom, ale tieto kontakty jednoducho treba zintenzívniť. Okrem toho Banská Štiavnica úzko spolupracuje s mestom Ptuj, Hlohovec so Slovenskou Konicou, pripravuje sa oficiálne podpísanie dohody o partnerstve medzi Šamorínom a Lendavou. Samozrejme, budeme veľmi radi keď do našej rodiny spriatelených miest pribudnú aj Košice.

 

Našinci poznajú vynikajúce slovinské lyže značky Elan, tzv. bielu techniku pre domácnosť Gorenje – a to je zrejme všetko.

Naša ponuka je oveľa pestrejšia. Máme vynikajúci chemický a farmaceutický priemysel, výrobca liekov KRKA patrí medzi najuznávanejších v Európe, je tu ešte logistika už so spomenutým prístavom Koper, rezervy sú v cestovnom ruchu. Perspektívu má aj spolupráca vinárov, veď značky, ktoré sme priviezli do Košíc dobre poznajú v Chorvátsku, Rakúsku, Taliansku i v Českej republike. Na druhej strane Slovensko má vlastné tokajské vína... Tých možností na zintenzívnenie spolupráce je však skutočne veľa. Obe krajiny patria do stredoeurópskeho priestoru, majú vynikajúce polohy, sme si blízki, ale práve preto sa musíme ešte viac spoznávať a hľadať ďalšie možnosti spolupráce.