Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Štvrté voľby do zastupiteľstiev VÚC – Jozef KUCHÁR

V sobotu 9. novembra 2013 sa na Slovensku uskutočnia v poradí už štvrté voľby poslancov do zastupiteľstiev vyšších územných celkov a osem predsedov samosprávnych krajov. Volebná kampaň sa začína rozbiehať. V tejto súvislosti sa hovorí, že aj tento raz bude účasť voličov nízka. Príčiny ich nezáujmu o tieto voľby treba vidieť už pri samotnom zrode samosprávnych krajov. Celková príprava a priebeh ich zriaďovania boli až príliš komplikované a kontroverzné. Mimoriadne dlho sa ujasňovali kompetencie. Spory prebiehali aj o samotnom názve. Vtedajšia vládna koalícia pod vedením Mikuláša Dzurindu chcela vyjsť v ústrety SMK a presadzovala názov župa a župan. V Národnej rade SR celkom samozrejme nenašla výraznejšiu podporu...

Zákon určuje, že aj v tomto roku budeme voliť predsedov a poslancov samosprávnych krajov alebo vyšších územných celkov. Kameňom úrazu je stále ich počet. Čas potvrdil, že na malom Slovensku by celkom stačili tri kraje plus Bratislava. Určite aj preto v roku 2001 v prvých voľbách do VÚC prišlo k urnám iba 26% oprávnených voličov. V roku 2005 sa situácia ešte zhoršila. V prvom kole poslancov volilo len 18% a v druhom, keď sme volili predsedov, iba 11% voličov. V roku 2009 sa na regionálnych voľbách zúčastnilo 22,9% voličov.

Obdobie pred štvrtými voľbami by mali strany, poslanci Národnej rady SR a najmä predstavitelia VÚC využiť na čo najúčinnejšiu, príťažlivú, zmysluplnú a najmä dôveryhodnú kampaň. V nej by kandidáti na poslancov a predsedov mali voličov presvedčiť o význame a dôležitosti volieb pre ďalší rozvoj jednotlivých regiónov a tým aj celého Slovenska. Náklady na novembrové voľby do orgánov samosprávnych krajov majú dosiahnuť takmer 10 miliónov eur. Na tento účel je v rozpočte ministerstva vnútra Slovenskej republiky vyčlenených 8,6 milióna eur a v rozpočte Štatistického úradu SR 1,3 milióna eur. Vyplýva to z návrhu harmonogramu zabezpečenia volieb, ktorý už schválila vláda SR.