Štefan Harabin varuje pred pošliapaním ústavy Slovenskej republiky – Vladimír Dobrovič

So záujmom som si 13. júna pozrel tlačovú besedu Štefana Harabina, sudcu Najvyššieho súdu SR. Upozornil na nej, že pokiaľ Ústavný súd SR nerozhodne o sťažnosti na prezidentské voľby, nemôžu byť platné. Teda inaugurácia Zuzany Čaputovej bude neplatná.

 

Štefan Harabin  svoju vysokú odbornosť vo výklade práva osvedčil v mnohých súdnych sporoch, vrátane víťazných sporoch voči svojej osobe, takže jeho odporúčanie Zuzane Čaputovej, aby počkala s vlastnou inauguráciou až do rozhodnutia Ústavného súdu SR o právoplatnosti prezidentských volieb, môžeme považovať za racionálne. Ústavný súd by mal podľa Š. Harabina rozhodnúť o tom, či je Čaputová zvolená legitímne, ešte pred inauguráciou, lebo dovtedy pokým ústavný súd nerozhodne o sťažnosti, prezidentské voľby nie sú platné.

 

Podľa vyjadrenia Š. Harabina plánovaná sobotňajšia inaugurácia Zuzany Čaputovej je ohrozením právneho štátu. „Ako je možné, že pri neukončenom volebnom procese ideme v našom štáte vymenovať prezidenta? ... Bude jej mandát platný, ak Ústavný súd nerozhodne do 15. júna? A budú potom všetky rozhodnutia platné, keď bude inaugurácia bez rozhodnutia Ústavného súdu?“ varuje Š. Harabin.    

   

Hlava štátu nemôže byť vymenovaná v prípade akýchkoľvek pochybností, dokazovanie musí podľa vyjadrenia Š. Harabina vykonať Ústavný súd. Š. Harabin vo svojom podaní označil marcové prezidentské voľby za nezákonné a neústavné, navrhuje ich vyhlásiť za neplatné a opakovať ich. Podľa neho Z. Čaputová ako víťazka volieb prezidenta pri financovaní svojej volebnej kampane obišla zákon, a to i v dôsledku kumulácie priamej podpory kandidáta Roberta Mistríka, ktorý pred voľbami odstúpil, a tretích strán. Výsledok volieb podľa Š. Harabina mohol ovplyvniť aj rozpor v počte vydaných hlasovacích preukazov a odovzdaných hlasov.

 

Žiaľ, tlačová beseda ma utvrdila v presvedčení, že namiesto podpory dodržiavania platných slovenských a medzinárodných zákonov, ku ktorým sme sa zaviazali, našu novinársku branžu ovládli tí kvázi novinári, ktorým vôbec nejde o dodržiavanie zákonov ale vyslovene o dehonestovanie človeka s veľkým „Č“ obhajujúceho zákonnosť. Človeka, ktorý obhajuje zákonnosť, miestami až nad rámec prijateľnej horlivosti sa snažili obviňovať zo súčasného stavu, za ktorý zodpovedajú ich nedotknuteľní chlebodarcovia.