Španielsky plač pre EÚ – Arpád Popély

Vo vyspelých krajinách EÚ otázkami imigrantov a problematike integrácie do spoločnosti sa dlhodobo venuje patričná pozornosť. V súvislosti s posledným vývojom situácie v Španielsku je potrebné uviesť niekoľko základných faktov. Ide o to, že niektoré členské krajiny únie majú prijaté zákony, ktoré jasne určujú pravidlá pre imigrantov v danej krajine. Konkrétne v Nemecku už niekoľko rokov platí, že kto chce tam dlhodobo žiť a pracovať, musí povedať áno na to, čo od neho štát požaduje. Okrem iného je to znalosť nemeckého jazyka a všeobecné zásady slušného občianskeho spolunažívania. Tieto základné, ale aj ďalšie konkrétne pravidlá obsahujú aj zákony v Rakúsku, Holandsku či vo Francúzsku. Španielske prípady posledných týždňov sú svojim spôsobom špecifické. Údaje z roku 2010 hovoria, že v krajine žilo vyše 6 miliónov imigrantov / v roku 2000 ich bolo cca 1 milión.../ . Úrady museli priznať, že od roku 2009, kedy občania Rumunska sa mohli voľne zamestnať, v minulom roku ich počet v Španielsku už bol 900 000 a tvorili najväčšiu zahraničnú enklávu v krajine pred Maročanmi a Ekvádorčanmi.

Na toto všetko teraz vyvstáva pre Španielsko ďalší problém imigrantov - z afrického kontinentu. Začiatkom mesiaca marec tohto roku došlo k tretiemu vážnemu incidentu medzi španielskou políciou a imigrantmi z Afriky. Špecifické na celej záležitosti je to, že incidenty sa udiali v dvoch španielskych enklávach na území Maroka. Ide totiž o to, že od roku 1580 mestečko Ceuta na území Maroka patrí Španielsku. Žije tam 82 tisíc ľudí a m á rozlohu 19 km2. Druhá španielska enkláva na marockom území je mestečko Melilla – od roku 1496 patrí k Španielsku , má 79 tisíc obyvateľov na rozlohe 12 km2. V roku 2013 vedenie mesta Melilla rozhodlo postaviť okolo mesta 6 metrov vysoký plot. Úmysel sa nevydaril, tak na tento vysoký plot bol namontovaný aj osnatý drot. Je dôležité uviesť, že tým, že sa Afričan dostane na územie niektorého z uvedených miest, je už na území Európskej únie ! Subsaharská imigrácia tu nie je ničím novým. Začalo sa to v 90 – tych rokoch .Prisťahovalci sa jednoducho usadili v najzaostalejšej štvrti mesta Ceuta a potom nastal ľudský boom. Úrady boli nútené ich vysťahovať za hranice mesta, do bývalého mládežníckeho tábora. A z neho vznikol súčasný utečenecký tábor s viac ako 12.000 ľuďmi...

Pri meste Melilla je dnes zhromaždených , podľa španielskych zdrojov, vyše 30 000 imigrantov, ktorí sa údajne pripravujú na prienik do mesta – na španielske územie. Pikantériou celej záležitosti je , že na list so žiadosťou o pomoc zo strany únie, španielske úrady nedostali už dlhšiu dobu žiadnu odpoveď. Pani Cecília Halmstromová, poverená bezpečnostnými otázkami v EK poprela, že v danej veci obdržala akýkoľvek list... Pre španielske úrady je to signál o tom, že pre krajiny severne od Španielska situácia nie je nebezpečná, akoby to bol iba španielsky a taliansky problém a netýkal sa celého územia únie. Veľmi zvláštny prístup, ktorý o 5-6 rokov môže mať dopad aj na územie Slovenskej republiky, pretože pohyb osôb na území celej únie je voľný...