Šancu dajme mladým – Jozef Kuchár

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Paška pred letnými dovolenkami rozhodol, že voľby poslancov samosprávnych krajov a ich predsedov budú v sobotu 9. novembra 2013. Tento fakt už v čase parlamentných prázdnin zvýšil aktivitu v straníckych centrálach a začal sa boj nielen o voliča, ale aj o výhodné miesta na kandidátnych listinách. Zarmucujúce je, že aj arogantní a dlhodobo nedôveryhodní politici, ktorí v žalostných časoch dzurindizmu nezvládli prijaté úlohy, nesplnili sľuby a svojich voličov sklamali, sa opäť doslova natlačili na kandidátky v jednotlivých krajoch. Obchádzajú chyby a omyly, ktorých sa v rôznych funkciách dopustili. Majú krátku pamäť.

V každej demokratickej krajine a v právnom štáte zvlášť poslanci, ktorí sklamali a svojimi rozhodnutiami prispievali ku korupcii a klientelizmu by nemali ani najmenšiu šancu dostať sa čo i len pozornosti voličov. Žiaľ, v slovenskej opozičnej politike je všetko úplne ináč. Aj v nastávajúcich regionálnych voľbách si pravdepodobne na svoje prídu aj politickí turisti, čo už viackrát zmenili svoju stranícku príslušnosť a založili nové strany. Väčšina občanov im nedôveruje. V rukách voličov je, či po novembrových voľbách do poslaneckých lavíc VÚC zasadnú aj tí, ktorí neprispeli k rozvoju krajov a myslia predovšetkým na seba a svojich blízkych. Priveľa je takých, čo aj napriek nedostatočným vedomostiam, biednemu vzdelaniu aj naďalej veľmi chcú byť aspoň regionálnymi politikmi. Viacerí si trúfajú na tie najvyššie posty. Dokonca aj na ten prezidentský v roku 2014. Toto konštatovanie sa potvrdilo v regionálnych voľbách v roku 2009, keď na miesta poslancov kandidovalo vyše 1800 občanov a predsedami v ôsmych krajoch chcelo byť vyše 80 kandidátov. Aj takáto je realita nášho žitia plného protikladov a protirečení.

Všetci predstavitelia politických strán by si konečne mali uvedomiť, že pre krajinu nie je dobre, keď jednotlivec za každú cenu robí politickú kariéru bez ohľadu na svoje schopnosti a osobné možnosti. Ak chcú aby k voľbám prišiel čo najväčší počet občanov, musia vyžadovať, aby každý kandidát na poslanca dokázal, že je odborne zdatný, že žije morálnym životom a nebol ani nie je zapletený do ekonomických, alebo iných podvodov. Ak tak v predvolebnom boji neurobí, voliči by mali takého jednotlivca jednoznačne odmietnuť. Šancu treba dať predovšetkým tým čestným a schopným. Najmä z radov mladej generácie. Len nepočmárané duše môžu zmeniť pomery a život v našich regiónoch. Najmä v tých, kde sa chudoba a bieda stali pevnou súčasťou nášho žitia. Dajme šancu novej generácii s nádejou, že sa pomery zmenia k lepšiemu.