Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Čo chýba slovenským občanom? – Vladimír Dobrovič

 

Samozrejme, mám na mysli väčšinu občanov. Nie ponovembrových zbohatlíkov, vďaka privlastnenia (aj rozkradnutia) spoločného majetku, vrátane svojpomocne vybudovaných predajní, škôlok... v rôznych občianskych aktivitách najmä v menších mestách a dedinách. Poctivou prácou sa k bohatstvu určite nedostali. Občanom chýba takmer všetko, čo im sľubovali z novembrových tribún aktéri spoločenského prevratu. Prišli o sociálne istoty, bezplatné zdravotníctvo a školstvo (bezplatnosť je dnes len imitovaná) a najmä o možnosť uživiť poctivou prácou seba i svoju rodinu. Síce v poslednom období konečne prišlo k výraznému zníženiu nezamestnanosti, teda k zvýšeniu pracovnej príležitosti, ale... Naďalej pretrváva jeden z najväčších problémov väčšiny obyvateľstva. Za odvedenú prácu dostávajú mnohí z nich len mzdu (almužnu), ktorá vzhľadom na nastavené svetové ceny je len žobračenkou na prežitie. Žiaľ, vyskakovať si nemôžu ani zamestnanci zahraničných firiem. Nie je totiž tajomstvom, že platy slovenských zamestnancov sú nezriedka len tretinové oproti mzde pracovníkov v materských firmách v zahraničí a to za rovnako odvedenú prácu.

 

Súčasná vládna koalícia síce razantnejšie pristupuje (nemám na mysli len krátke obdobie vlády Petra Pellegriniho) k riešeniu sociálnych požiadaviek aj ľudí, ktorí sa živia poctivou prácou, ale vzhľadom na nízke mzdové ohodnotenie je veľmi krátkozraké očakávať spokojnosť ľudí s uspokojovaním potrieb. Našťastie táto masa obyvateľstva v obave o možnú stratu aj tohto nelichotivého postavenia je skôr mlčiacou väčšinou a nezapája sa aktívne do protestov podnecovaných mocenskými chúťkami politikov, ktorí by sa čo najskôr chceli dostať k moci. Neznamená to však, že sa im to nepodarí v prípade ďalšieho otáľania vlády v boji s korupciou, alebo aspoň jednoznačného vyvrátenia existencie korupčného prostredia na Slovensku, vrátane podozrení.

 

Nedá mi nepripojiť niekoľko viet aj k zostrovaniu medzinárodnej situácie, ktorú odštartovali naši spojenci USA a Európska únia. V mene zvyšovania zbrojenia sa evidentne hľadá nepriateľ. Bez faktických dôkazov sa zaň označuje Rusko. Teda krajina, ktorá nás oslobodila spod poroby nemeckej nacistickej mašinérie.

 

Nerobil som prieskum verejnej mienky, vychádzam len z poznatkov mojich a tých, ktoré dostávam čoraz častejšie v mailovej pošte. Som presvedčený, že slovenská vláda by nemala podľahnúť protiruskému ťaženiu Európskej únie a NATO aj keď sme ich súčasťou. Žiadna faloš nie je na mieste. Pri rozhodovaní by sme sa mali poobhliadnuť do nedávnej minulosti, keď nemecký nacizmus Slovákov zotročoval a práve zásluhou Sovietskeho zväzu a jej Červenej armády sme sa dostali z fašistickej poroby.   

 

Takisto je potrebné vydržať v protimigranskej línii. Naša vláda by mala naďalej presadzovať doterajší postoj a pod žiadnou zámienkou by nemala pristúpiť na to, aby v Bruseli rozhodovali o tom koľko a akých migrantov bude musieť  Slovenská republika prijať. V tomto smere by sme mali nasledovať odvážnu politiku Viktora Orbána, maďarského premiéra, pre ktorého sú národné záujmy Maďarska sväté.