Česť a sláva všetkým, ktorí bojovali za našu slobodu – Vladimír Dobrovič

Pri príležitosti osláv 73. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom sa na bratislavskom Slavíne 9. mája poklonili pamiatke našich osloboditeľov predseda NR SR Andrej Danko a premiér Peter Pellegrini. Pietnej spomienky sa zúčastnili členovia slovenského parlamentu a vlády, zahraniční diplomati, zástupcovia ústredných orgánov štátnej správy a samosprávy, spoločenských organizácií, členovia SZPB z celého Slovenska a predovšetkým vzácni slovenskí a ruskí priami účastníci bojov s fašizmom, ktorých je každým rokom menej, samozrejme, vzdať úctu prišli aj mnohí ďalší občania.

 

Premiér vyzval na budovanie „historickej pamäte ako prevencie voči pohrobkom fašizmu.“

V príhovore pripomenul, že tento deň „je nielen možnosťou pripomenúť si víťazstvo nad ideológiou zla a barbarstva, ale aj príležitosťou poukázať na úlohu politických, spoločenských a kultúrnych elít – budovať a formovať historickú pamäť tak, aby vytvorila etickú prevenciu voči pohrobkom fašizmu.“

Peter Pellegrini v príhovore pripomenul desaťtisíce obetí najhroznejšej vojny v dejinách ľudstva a vyjadril vďaku všetkým, ktorí sa podieľali na porážke fašizmu. „Cítim nesmiernu úctu ku všetkým padlým hrdinom a zároveň cítim silný záväzok, ako občan a ešte viac ako politický predstaviteľ, aby sa na zlo vojny nezabudlo,“ zdôraznil. „Keďže pamätníkov na hrôzy 2. sv. vojny, žiaľ, každým rokom ubúda, je na nás, aby sme mladú generáciu, naše deti  a vnukov vystríhali pred nákazou extrémizmu, šovinizmu a nacionalizmu,“ pripomenul dôležitú úlohu, ktorá stojí pred celou spoločnosťou. Žiaľ, mám pocit, že zatiaľ v tomto smere zvýšenú  pozornosť mladej generácii venuje len SZPB.

 

Premiér poukázal aj na nárast extrémizmu v Európe. Pripomenul, že s odstupom času od skončenia najhroznejšej vojny sme „stále menej citliví na nebezpečenstvá šírenia ideológií opovrhujúcich demokraciou a ľudskými právami, šíriace myšlienky nenávisti, rasizmu a xenofóbie.“ Je preto jednoznačnou úlohou verejne činných ľudí, politikov naprieč politickým spektrom, čeliť tomuto nebezpečnému trendu, aby tu nevyrástli nenávistné hnutia a novodobí extrémistickí vodcovia. Príhovor ukončil zvolaním: „Česť a sláva všetkým, ktorí bojovali za našu slobodu.“

 

Podarilo sa zastaviť nacistov a ich prisluhovačov

Naše oslobodenie Červenou armádou a Rumunskou kráľovskou armádou „zastavilo obludnú a šialenú myšlienku, realizácie nacistickej a fašistickej vlády nad svetom, kedy všetky ozajstné ľudské túžby a nádeje po spravodlivom ľudskom spoločenstve boli nepredstaviteľne sklamané až takmer zlikvidované. Aj keď ľudská pamäť je krátka a civilizácie sú smrteľné, obrovská krutosť 2. sv. vojny, s jej nekonečnou karikatúrou a potlačením spravodlivosti a slobody, skutočnú túžbu a snahu po normálnom živote v ľuďoch neutlmila ale naopak posilnila a oživila a trvá až do dnešných dní,“ pripomenul prínos osloboditeľov v príhovore podpredseda ÚR SZPB genmjr. Igor Čombor.

„Nesmieme zabúdať na tých, čo bojovali za naše oslobodenie... Musíme vzdávať hold všetkým Európanom a antifašistom, ktorí bojovali proti nacizmu... Represálie fašistov vyvrcholili v období SNP a po jeho potlačení. O tom svedčia desiatky hrobov po celom Slovensku, 5 300 umučených a zavraždených vlastencov, ktorí boli nájdení v 211 spoločných hroboch a vyše 100 vypálených obcí a osád,“ zdôraznil podpredseda ÚR SZPB. Vyjadril tiež presvedčenie, že „naši mladí sa rozhodnú bojovať za vlastenecké myšlienky a demokraciu  a vehementne odmietnu neofašizmus, neonacizmus...“

 

Generálmajor Igor Čombor vyzdvihol ľudské a mravné rozmery, ktoré vzišli z bojového hrdinstva za slobodu a mier. „Ešte viac ako samotné výsledky bojov rozhodli a dodnes rozhodujú o osude slovenskej spoločnosti,“ zdôraznil a dodal, že „súčasná doba vyžaduje od ľudí moderné hrdinstvá, ďakujem preto všetkým, ktorí mladých ľudí vedú k hlbokej vnútornej slobode pomáhajúcej povedať dobrým veciam áno a zlým veciam rezolútne nie.“

 

Porážka nacizmu nesmie byť iba históriou

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej federácie na Slovensku Alexej Leonidovič Fedotov pripomenul, že na Slavíne leží 6 845 z celkovo 63 512 sovietskych vojakov – osloboditeľov pochovaných v slovenskej zemi. „Bez hrdinstva sovietskych vojakov a ich spolubojovníkov nebolo možné rátať s oslobodením Slovenska a iných európskych krajín spod hnedého moru,“ zdôraznil. Vyjadril presvedčenie, že 2. sv. vojna a porážka nacizmu nesmie byť iba históriou. „Je to výdobytok terajšej generácie a budúcich pokolení, ktorý sme povinní chrániť,“ zdôraznil veľvyslanec RF.

Slávnostné podujatie sa nieslo v skutočnej priateľskej atmosfére, dokonca aj zatiahnutú oblohu, ktorá niekoľko minút pred začiatkom pokropila prítomných, nahradilo žičlivé príjemné slnečné počasie.

Ako novinár oceňujem tiež mimoriadne zhovievavý prístup ochranky ústavných činiteľov pri získavaní fotodokumentácie z tohto významného podujatia.

foto autor