Čas pokoja a žičlivosti – Jozef Kuchár

Vianočné sviatky a nový rok, to sú dni, na ktoré sa všetci veľmi tešíme. Už od detských rokov ich nosíme vo svojom srdci. Je to – ona rozprávka odetá do zimnej poézie a lepších medziľudských vzťahov, čarovný príbeh o vzájomnej úcte, tolerancii, kultúrnosti a tradíciách národa s bohatou a hodnotnou minulosťou existujúceho v krajine pod Tatrami. V dnešných nežičlivých, zložitých a často zlovestných časoch charakterizovaných aj tvrdým bojom o moc a peniaze je to tiež nostalgia o snehom zasypanej drevenici a o bielej hore plnej prekrásnych ihličnatých stromov ešte nedávno takmer nedotknuteľných...

Vianoce, to je aj neobyčajné ticho, ktorého je stále menej a výraznejšie si ho uvedomujeme až vo chvíli, keď má nasledovať tá vzácna atmosféra prvého pohľadu na darčeky pod vianočným stromčekom. Pohľadu do rozžiarených detských očí. To všetko a omnoho viac predstavuje to povestné čaro sviatkov zimy, ktorá nás žiaľ v ostatných rokoch práve v dňoch sviatočných až príliš často obchádza. Pre dospelých, aj tých starších, aj starých sú Vianoce aj niečo viac. Mala by to byť chvíľa pokoja, čas väčšej istoty, vzájomnej harmónie a najmä pokory. Nie všade sa tak stane. Namiesto úcty, vďačnosti a dobroprajnosti sa v terajšej etape rozdelenej spoločnosti na tých mocných a tých bezbranných do popredia dostali závisť, nenávisť, falošnosť a lož, ktorými takmer denne spoločnosť otravujú rôzni politici, ich prisluhovači a veční služobníci. Konflikty v spoločnosti i v rodinách vyplývajúce z bojov o vysoké materiálne hodnoty, dedičných a reštitučných nárokov, dominujú aj po mnohých rokoch v rôznych rodinách aj v kruhoch najbližších príbuzných. Určite mnohých z nás zarmucuje, že ani v dňoch sviatočných nezavládne v každej ľudskej bytosti čas úprimného, prívetivého úsmevu. Môžbyť, že aj náhodné stretnutia bývalých priateľov a príbuzných, ktorých rozdelila politika, alebo likvidácia spoločných firiem, neprinesú pohodu a nenastane ani ten vytúžený okamih harmónie citov, ale iba až príliš často spúšť v ľudskej duši. Aj preto si mnoho občanov našej krajiny zasadne k chudobnejšiemu sviatočnému stolu s pocitom neistoty pred budúcnosťou, ktorá ovládla svet.

Omnoho menej bude aj tých, ktorí ešte toť nedávno s veľkou dávkou sebavedomia, bezohľadnosti a s veľkým nadšením mohli konštatovať, že majú na svojich stoloch hojnosť po celý rok a nielen v dňoch sviatočných. Do tejto skupiny určite nepatria poprední vedci, učitelia, zdravotné sestry, ľudia pracujúci v rôznych firmách, farmári, dôchodcovia a mnohí absolventi vysokých škôl. Niektorí si našli prácu za hranicami našej vlasti a nebudú môcť pre rôzne pracovné priam služobnícke povinnosti potešiť svojich blízkych. Zdá sa, že aj koledníkov bude menej ako po predchádzajúce roky. Vytrácajú sa spod okien domovov do ktorých sa v rokoch vládnutia pravicových strán vkradla chudoba. Napriek všetkému sviatky zimy sú neopakovateľné aj keď prichádzajú každý rok. Prinášajú pocit sviatočný, chvíle radosti, šťastia ale aj žiaľu, clivoty a opustenia. Od každého z nás záleží aké budú tie, na ktoré sa v týchto dňoch pripravujeme a tešíme.