Čína: jediná mocnosť, ktorej narástol atómový potenciál – Vladimír Mikunda

Z pätice najväčších atómových mocnosti (USA, Rusko, Čína, V. Británia a Francúzsko) si v roku 2012 zväčšila svoj potenciál len Čína, prezrádza štokholmský inštitút SIPRI. Z iných štátov si ho posilnili aj India a Pakistan. V analýze sa uvádza, že na začiatku roku 2013 malo 8 atómových veľmocí celkovo 4 400 operačných atómových zbraní (napr. USA - 2150, Rusko - 1800, Veľká Británia - 160, Francúzsko – 290), z ktorých je asi 2000 v bojovej pohotovosti.
Sumárne sa vo svete nachádza 17 265 hlavíc, čo je oproti začiatku roku 2012 menej o vyše tisíc, pretože vtedy ich bolo 19 tisíc. Najviac sa o toto zníženie zaslúžili USA a Rusko a ich START-3. Analýza SIPRI, hovoriaca aj o stave medzinárodnej bezpečnosti, pomenúva tri najdôležitejšie tendencie roka 2012: Pri náraste atómového potenciálu Číny je to aj celosvetovo výrazné zníženie počtov kontingentu mierotvorcov (sťahovanie síl z Afganistanu) a pozastavenie tendencie smerujúcej ku globálnemu zákazu kazetovej munície.
podľa ruskej tlače