Čím sa zaoberal Európsky parlament – Milan Országh

Je prirodzené, že ukrajinskej téme sa nevyhol ani Európsky parlament, keďže únia má spolu s Američanmi o ukrajinský trh a nerastné bohatstvo eminentný záujem. Čo konkrétnejšie možno od týchto postojov očakávať?

S kým a proti komu?
Európska únia musí poskytnúť Ukrajine okamžitú finančnú pomoc a zároveň zaviesť cielené sankcie proti osobám zodpovedným za násilie, uvádza sa v uznesení, ktoré vo štvrtok schválil Európsky parlament. Kľúčovou výzvou, pred ktorou dnes Ukrajina stojí, je vedenie konštruktívneho dialógu medzi politickými silami v krajine, udržanie jej teritoriálnej integrity, boj proti korupcii a príprava slobodných a spravodlivých volieb. V snahe pomôcť Ukrajine prekonať zhoršujúcu sa ekonomickú a sociálnu situáciu a podporiť nevyhnutné reformy, musí Európska únia a medzinárodné finančné inštitúcie poskytnúť krajine krátkodobú finančnú pomoc, ale aj dlhodobejšiu asistenciu, uvádza sa v uznesení. EÚ by tiež podľa poslancov mala pomôcť zorganizovať medzinárodnú konferenciu darcov. Európska únia musí v súlade s dohodou ministrov zahraničných vecí členských štátov z 20. februára prijať cielené sankcie vo forme zákazu vstupu na svoje územie a zmrazenie aktív na území EÚ pre všetky osoby zodpovedné za násilie na Ukrajine, uvádza sa v uznesení. Poslanci zároveň vyzvali členské štáty, aby zastavili prílev spreneverených peňazí z Ukrajiny. Osoby, ktoré zneužili štátnu moc a dopustili sa zločinov voči občanom Ukrajiny, by mali byť postavené pred nezávislý súd, uvádza schválený text. Porušenia ľudských práv by mala vyšetriť nezávislá medzinárodná inštitúcia. Poslanci vyzvali ukrajinský parlament a novú vládu, aby dodržiavala práva menšín v krajine, vrátane práva na používanie ruštiny a ďalších menšinových jazykov. Odsúdili tiež útok na sídlo komunistickej strany Ukrajiny.

Problém cigariet a fajčenia mladých: Ročne v únii 700 tisíc mŕtvych
Podľa v súčasnosti platnej legislatívy musia zdravotné varovania pokrývať aspoň 30% predného a 40% zadného povrchu balíka. Parlamentom schválený návrh novej právnej úpravy by zvýšil plochu vyhradenú zdravotným varovaniam na 65% na prednej aj zadnej strane balenia. Nešlo by už len o textové varovania, ako je to v súčasnosti vo väčšine členských štátov, ale o povinnú kombináciu obrazu a textu. Balenia, ktoré obsahujú menej ako 20 cigariet, a teda sú lacnejšie a deťom dostupnejšie, by mali byť zakázané na celom území EÚ. Dnes sú takého balenia dostupné už iba v hŕstke členských štátov. Elektronické cigarety by na základe návrhu poslancov mali byť regulované ako liečivá, pokiaľ ich výrobca ponúka ako pomôcku na odvykanie od fajčenia. V opačnom prípade budú považované za tabakové výrobky s maximálnou povolenou koncentráciou nikotínu 20 mg/ml. Vymeniteľné náplne elektronických cigariet by mali byť zatiaľ povolené. E-cigarety by mali byť navrhnuté tak, aby neohrozovali deti, mali by obsahovať zdravotné varovania a podliehať rovnakým obmedzeniam z hľadiska reklamy, ako tabakové výrobky. Parlamentom schválený text zakazuje aromatizované cigarety a ochutený tabak určený na vlastnoručné balenie cigariet, ktoré by prostredníctvom charakteristickej príchute zatraktívnil tieto produkty pre mladých. Mentolové cigarety by mali byť zakázané od roku 2020. Vodné fajky by mohli naďalej využívať ochutený tabak. Dvanásť rokov po vstupe aktuálnej smernice do platnosti zostáva fajčenie hlavnou preventabilnou príčinou úmrtia v EÚ, ktoré si ročne vyžiada približne 700.000 životov. V priebehu tohto obdobia pomohli opatrenia zamerané na odrádzanie ľudí od fajčenia znížiť podiel fajčiarov v EÚ zo 40% v EÚ15 v roku 2002 na 28% v EÚ27 v roku 2012.
Európsky parlament v tomto týždni
Témou Ukrajiny sa parlament bude zaoberať aj v tohtotýždennom programe (10. až 13. marca):
- Ruské jednotky na Kryme
- Prísnejšie pravidlá proti praniu špinavých peňazí
- Prísnejšie pravidlá ochrany osobných údajov v EÚ
- Konečná správa o programe hromadného sledovania občanov únie zo strany americkej NSA
- Viac práv pre dovolenkárov
- Červená kontroverznému nariadeniu o osivách
- Balík opatrení o technickom stave motorových vozidiel
- Jednotná nabíjačka pre mobilné telefóny

Z informácií EP Press Service spracoval: M. Országh