Úspešnosť škôl závisí od výsledkov jej žiakov a absolventov – Vladimír Mezencev

Ktoré školy sú u nás najkvalitnejšie? Nie je to jednoduchá otázka, ale môžeme ju nevzťahovať na naše univerzity, ktoré sa svojou kvalitou nemôžu zaradiť ani do päťstovky tých najlepších v Európe. To už dávno nie je žiadna novinka a žiaľ, berieme to ako samozrejmosť. O to viac sa snažíme venovať pozornosť kvalite gymnázií a stredným odborným školám. Pozornosť tejto problematike venuje i Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy, ktorý nedávno zostavil rebríček stredných škôl podľa kvality, dosiahnutej výsledkami ich žiakov.

 

Napriek tomu nemôžeme tu hovoriť o kvalite školy ako takej, ale o výsledkoch, dosiahnutých jej žiakmi. Tak napríklad, do komplexného hodnotenia sa započítavajú výsledky maturitných skúšok, nezamestnanosť absolventov, prijímanie na vysoké školy, účasť na súťažiach, mimoriadne výsledky, riadenie školy, podmienky na ďalší odborný rast pedagógov, finančné zdroje... Jednotlivé kritériá majú rozdielnu  váhu, tú najvyššiu  predstavujú výsledky maturitných skúšok a samozrejme, pri stredných odborných školách je dôležitejšia zamestnanosť ich absolventov ako prijímanie na vysoké školy.

 

Hodnotenie má osem stupňov, od školy so zlými výsledkami až po školu s vynikajúcimi  výsledkami. Len pre zaujímavosť – najvyššie hodnotenie, teda „škola s vynikajúcimi výsledkami“ nezískala ani jedna, čo svedčí aj o skutočne prísnych kritériách v hodnotení. Z komplexného hodnotenia najúspešnejších škôl v jednotlivých krajoch republiky však vyplýva, že najvyššie hodnotenie medzi gymnáziami dosiahlo bilingválne gymnázium v Sučanoch /Žilinský kraj/ s 8,1 bodmi z možných 10. V Banskobystrickom a Trnavskom kraji na prvenstvá stačilo získať iba 6,4 bodov.

 

Medzi SOŠ dominovala Obchodná akadémia na Kukučínovej ulici v Trnave s 8,2 bodmi. S odstupom O,4 boda sa za ňou umiestnila SPŠ elektrotechnická na Plzenskej ulici v Prešove. Toto hodnotenie zároveň potvrdilo, že najlepšie stredné školy v jednotlivých krajoch nemusia sídliť v krajských mestách. Tak napríklad najúspešnejšie gymnázium v Nitrianskom kraji je v Leviciach, v Trenčianskom v Novom Meste nad Váhom, v Trnavskom v Piešťanoch a už spomínané Bilingválne gymnázium na Komenského ulici v Sučanoch, ktoré nazbieralo v komplexnom hodnotení najviac bodov nielen v Žilinskom kraji, ale zároveň sa stalo, povedané športovou terminológiou, absolútnym víťazom v kategórii gymnázia.

 

Najúspešnejšia stredná odborná škola v Banskobystrickom kraji je v Detve a v Žilinskom kraji v Námestove.

 

Máme teda aktuálne rebríčky, ale čo ďalej? Môžu poslúžiť učiteľom, rodičom i žiakom. Tým posledným pri uvažovaní nad tým, ktoré gymnázium ich najlepšie pripraví na vysokoškolské štúdia, a tí so záujmom o štúdium na strednej odbornej škole spolu s rodičmi môžu vybrať tú, ktorá im zabezpečí nielen kvalitnejší stupeň vzdelávania ale zároveň i perspektívny vstup na trh práce.